Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0
Advertisement

12. sınıf fizik dersi transformatör konusu anlatımı, özeti. Transformatör özellikleri, bağıntılar ve formüller.

Transformatör Konu Anlatımı (12. Sınıf)

TRANSFORMATÖR

Genellikle demir çekirdek etrafına sarılmış birbirinden bağımsız iki bobinden meydana gelen ve indüksiyon yoluyla değişken voltajı artırıp azaltmaya yarayan araçlara transformatör denir.

Transformatör

Transformatörde Bağıntılar

Birincil makaradaki sarım sayısı N1 olan transformatöre V, alternatif gerilimi uygulanmış olsun. İkincil makaranın sarım sayısı N2 iken anahtar kapatılarak ampermetreden i2 akımı geçmesi sağlanınca primer devreden de i1 akımı geçmeye başlar. Transformatör alçaltıcı ise A2 ampermetresi A, ampermetresinden büyük akım gösterir. Yükseltici ise tam tersi olur.

Enerji kaybı olmayan transformatörde, girişten verilen güç çıkıştan da aynen alınır. Değişen gerilim ve akım değerleridir.

  • Primer gücü = Sekonder gücü olur.
  • \displaystyle {{P}_{p}}={{P}_{s}}
  • \displaystyle {{V}_{p}}.{{i}_{p}}={{V}_{s}}.{{i}_{s}}

Ayrıca sarım sayıları ile gerilim doğru orantılı olduğundan, primer ve sekonderdeki gerilim, akım ve sarım sayısı arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi olur:

Advertisement
  • \displaystyle \frac{{{N}_{s}}}{{{N}_{p}}}=\frac{{{V}_{s}}}{{{V}_{p}}}=\frac{{{i}_{p}}}{{{i}_{s}}}

Bu bağıntıya göre, gerilimler sarım sayısı ile orantılıdır. Primer devrenin sarım sayısı, sekonder devrenin sarım sayısından küçük ise (Np < Ns), primer gerilimi de küçüktür(Vp < Vs). Akımlar ise gerilimlerle ters orantılıdır (ip > is).

Transformatör

Diğer cihazlarda olduğu gibi transformatörlerde de enerji kaybı olur. Verim % 100 değildir. Fakat yapılan yeniliklerle oldukça yüksek verim elde edilmiştir.

Transformatörde verim;
  • Verim= Sekonderden alınan güç / Primerde harcanan güç
  • \displaystyle Verim=\frac{{{V}_{s}}.{{i}_{s}}}{{{V}_{p}}.{{i}_{p}}} den hesaplanır.


Leave A Reply