Transformatör Konu Anlatımı (Kısaca)

0
Advertisement

Transformatör ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı transformatör konu anlatımının yer aldığı sayfamız.

Transformatör

TRANSFORMATÖR, bir elektrik akımının gerilimini, şiddetini ya da biçimini değiştirmeye yarayan araçlara verilen isimdir. Durağan transformatör, gerilim yükseltici ya da indirgeyici türden olabilir.

Hareketli hiçbir öğeyi içermeyen bu transformatörler, bir magnetik akım değişimine eşlik eden elektromagnetik indiksiyon olayından yararlanır. Genellikle tek, iki ya da üç fazlı durağan trasformatörlerin altı fazlı olanları da vardır. Bir trasformatörün sargılan ve bunların yapımında kullanılan malzeme, bağlanacağı dış devrelerin gerilimiyle belirlenir. Aynı zamanda bu gerilimlerin karşılaştırmalı değerine dayanılarak yüksek, orta ya da alçak gerilim deyimleri kullanılır.

Enerjinin yönü saptandığında, her sargıda bulunan elemanlar etken gücü olan sargılarda primer (birincil sarım), kullanma aletlerinin bulunduğu dış devreye bağlanan sargılarda sekonder (ikincil sarım) olarak adlandırılır. Bu iki elektrik devresi birbirine magnetik bir alanla bağlıdır. Aralannda başkaca bir elektriksel bağ yoktur.

Bu durumda primer devreye verilecek bir alternatif akım, sekoner devrede aynı periyodlu bir elektromotor kuvveti oluşturur. Sekoner devre kapalı tutulduğunda bu kuvvet bu devrede alternatif bir akımın doğmasına yol açar. Ancak sekonder devredeki sanm sayısı primer devreye oranla daha yüksekse daha yüksek bir elektriksel gerilim oluşur. Transformatördeki gerilim yükseldikçe akış şiddeti azalır.

Advertisement

Günümüzde transformatörler, basit zil devrelerinden en karmaşık olanlara, en küçük güç aktarımlarından kentlere elektrik aktarımına kadar değişik işlevlere sahip olup çok çeşitli büyüklüklerde ve biçimlerde yapılır ve çeşitli yerlerde kullanılır.


Leave A Reply