Troponin ve Vücudumuzda Görevi Nedir? Troponin Testi Nasıl Uygulanır?

0

Troponin nedir? Troponin enzimi nedir ve vücudumuzdaki görevi ve özellikleri nelerdir? Troponin testi ne anlama gelir ve nasıl uygulanır?

Troponin

Kaynak: pixabay.com

Troponin nedir?

Normal şartlarda insan metabolizmasında hiç denecek kadar az ya da çok az seviyelerde bulunan ve bulunduğu bölge sadece kalp olan troponin, vücutta bulunan bir enzimdir. Kişinin kalp krizi geçirmesi ihtimalinde kalp kasının hasar gördüğü noktadan kendisini dışarıya çıkartan tormbositler bu sayede kan dolaşımına katılmaktadır. Sonrasında yapılan ölçümlerde kan yapısının içerisinde tespit edilen troponinlerin türü ise TnT ve TnI troponinleridir.

Eğer bir kişi kalp krizi geçiriyorsa, bu kriz geçtikten sonra kanda yaklaşık 3 ya da 4 saat içerisinde troponin seviyesi ciddi seviyede yükselebilmektedir. Ve bu yükselişten sonra eski seviyesine gelmesi için 2 haftalık bir süreç geçebilmesi gereken troponinler, bu 14 günlük süreçte kanda sürekli yüksek miktarlarda dolanmaktadırlar. Aslında kalp krizi esnasında kalbin aldığı hasarla doğru orantılı olarak değişen troponin seviyeleri, kalpteki hasar ne kadar büyükse o kadar fazla troponin miktarı kanda dolaşabilmektedir.

Troponin testi nedir ?

Troponin testi denilen test, kan yapısındaki TnI troponinlerinin ve TnT troponinlerinin miktarının ölçüldüğü testtir. Troponin insan bünyesinde az önce de belirttiğimiz gibi özellikle kalp kasının lif yapısında ve iskelet kasının lif yapısında bulunmaktadır. Protein içeriği olarak anılır. Troponin kendi içerisinde de 3 farklı gruba ayrılmaktadır, bu gruplar TnI, TnC ve TnT’dir. Saydığımız bu üç grup da ortaklaşa çalışarak bulundukları kasların kasılma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlarlar.

Burada troponinleri birbirinden ayıran nokta, kalp kaslarının lif yapısında bulunan troponinlerle iskelet kasının lif yapısında bulunan troponinlerin birbirinden farklı özelliklerinin olmasıdır. Bu özelliklerin birbirinden farklı olmasının en büyük avantajı kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğinin belirlenmesini sağlayabiliyor oluşudur. Önceki yıllarda troponinin bu özelliği keşfedilmeden önce bir bireyin kalp krizi geçirip geçirmediğini anlayabilmek için laboratuvarlarda oluşturulan AST testi, CK testi ve CK-MB testi ile kalp krizi belirlenmeye çalışılırdı. Ancak troponinler keşfedildikten sonra artık tamamen bu testler troponin seviyeleri üzerinden yapılmaktadır.

Troponin testi nasıl uygulanır?

Troponin testi, genelde hastanelere göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastalara uygulanır. Bu ağrının herhangi bir kalp probleminden mi yoksa kalp krizi sonucunda mı oluştuğunu anlayabilmek için uygulanmaktadır. Troponin T testiyle ya da Troponin I testiyle bu sonuçlar kolaylıkla ortaya çıkartabilir. Laboratuvarlarda bu testin ikisi birden değil, genellikle hekimin tercihine göre ikisinden birinin uygulanması şeklinde yapılır. Bazen de yapılacak troponin testleri myoglobin ve CK-MB testleriyle (bu testler de kalple ilgili problemleri belirleyebilen testlerdir) testleriyle birlikte yapılabilmektedir. Ancak genel olarak en çok uygulanan testler troponin testleridir. Çünkü en hızlı ve en güvenilir test sonuçları bu testler doğrultusunda elde edilmektedir. Testler kalp krizinin tanımlanması sürecinde hafif hasar mı yoksa ağır hasar mı oluştuğunun bilgisini de verebilmektedir. Öncesinde göğüs rahatsızlığı ya da göğüs ağrısı geçiren hastaların, bunun yanında herhangi bir tedavi uygulanmayan hastaların da yazımızda belirttiğimiz gibi troponin düzeyi, test esnasında mutlaka pozitif kalmaya devam etmektedir.

Sağlık Uyarı


Leave A Reply