Truva Atı Nedir?

0
Advertisement

Truva Atı neye denir? Truva atının hikayesi ile ilgili bilgilerin olduğu yazımız.

Bugün Çanakkale’nin Hisarlık köyünün bulunduğu yerde, İlkçağ’da bir şehir devleti vardı: İlion, ya da Truva. Bu devlet M.Ö. 4000 yıllarında kurulmuştu; başkenti de Truva şehriydi. Kral Priamos zamanında, bu devlet geniş bir alanı egemenliği altına almış bulunuyordu.

Priamos’un oğlu Paris, bir gün Sparta Kralı Menelas’a misafir gitti. Menelas’ın karısı Güzel Helena’yı görür görmez aşık oldu. Onu kandırarak, gemisiyle Truva’ya kaçırdı. Bunun üzerine, Spartalılar’la Truvalılar arasında, tarihin en ünlü savaşlarından biri başladı.

Savaş tam on yıl sürdü. En sonunda, Spartalılar hileyle savaşı kazanmayı başardılar: Tahtadan bir at yaparak, içine asker doldurdular. Sonra, atı götürüp, şehrin surları önüne bıraktılar. Kendileri de gemilere binerek, gider gibi yaptılar.

Onlar gider gitmez, Truvalılar tahta atı şehrin içine aldılar. Sonra da, bu başarı şerefine içip eğlenmeye koyuldular. Truvalılar iyice kendilerinden geçince, atın içinde saklı askerler dışarı çıkarak, hepsini kılıçtan geçirdiler. Az sonra, gemiler de geri döndü.

Advertisement

Böylece, ünlü Truva Savaşı Spartalılar’ın zaferiyle sona erdi. Eski Yunan ozanı Homeros, bu savaşı «İlyada Destanı» adındaki ünlü eserinde dile getirmiştir. «Truva atı» da hile ile başarı kazanmanın bir başka adı anlamına dillere yerleşti.

Truva şehri yüzyıllarca toprak altında kaldıktan sonra, XIX. yüzyılda meydana çıkarıldı. Bugün Truva yıkıntıları bütün dünyanın ilgisini üzerine çeker. Yapılan kazılar sonunda, Truva’da üst üste dokuz şehir yıkıntısı bulunmuş, bakır, tunç, altından yapılmış sayısız süs eşyası, çanak-çömlek ele geçirilmiştir.


Leave A Reply