Tuanku İmam Bonjol Kimdir?

0
Advertisement

Tuanku İmam Bonjol kimdir ve ne yapmıştır? Tuanku İmam Bonjol hayatı, biyografisi, önderliği hakkında bilgi.

Tuanku İmam Bonjol

Tuanku İmam Bonjol; Muhammad Sahab, Peto Sjarif, Malim Basa, Tuanku Muda, Tuanku İmam ya da Tuanka İmam Bondjol olarak da bilinir (d. 1772, Kampung Tandjung, Sumatra – ö. 6 Kasım 1864, Manado, Selebes), 19. yüzyılda Sumatra’daki Minangkabau halkının bölünmesine neden olan Padri Savaşı’nda (1821-37) Padrilerin önderidir.

1803 dolayında Mekke’ye giden ve burada Vehhabilerin görüşlerinden etkilenen üç Sumatralı hacı, döndüklerinde dinsel bir reform hareketi başlattılar. O sırada Tuanku (Endonezya dilinde “din bilgini”) Muda olarak tanınan İmam Bondjol, bu düşünceyi ilk benimseyenler arasında yer aldı. Daha sonra izleyicileriyle birlikte, doğup büyüdüğü Alahanpandjang Vadisindeki Bondjol’da bir kale inşa etti ve burada bir cemaat oluşturdu. Bu cemaatin “imam”ı olmasından dolayı aldığı İmam Bondjol adıyla ünlendi. Kaleyi, Padri öğretilerinin yayılması amacıyla açılan cihadın merkezi durumuna getirdi ve bunu izleyen iç savaşta Padrilerin siyasal ve askeri önderliğini üstlendi. İç savaşa yol açan sorunlardan biri aşırı dinci reformcular ile Minangkabau halkının geleneksel laik önderleri arasındaki çekişme, ötekiyse, Minangkabau yöneticilerinin ticareti yabancıların denetiminden kurtarma girişimleriydi.

1821’de Hollanda kuvvetleri iç savaşa müdahale etti. Amaçları bir yandan laik önderlerin yardım isteğini karşılamak, öte yandan da Minangkabau halkının Benkulen (bugün Bengkulu, Sumatra) ve Penang Adasında İngilizlerle yürüttüğü ticarete son vermekti. Hollanda’nın Cava Savaşı’yla (1825-30) uğraşmasından yararlanan İmam Bondjol daha geniş bir bölgeyi denetim altına aldı. Padrilerin askeri başarıları, takviye kuvvetlerin gelişiyle Hollandalıların üstün konuma geçtiği 1831’e değin sürdü. Sonraki yıllarda Hollandalılar Padrilerin denetimindeki bölgeleri adım adım daraltarak 1837’de Bondjol’u ele geçirdiler. İmam Bondjol önce kaçtı, ama ekimde teslim oldu ve sürgüne gönderildi. Padrilerin yenilgisi yalnızca savaşın değil, Minangkabau bağımsızlık hareketinin de sonu oldu ve Padri toprakları Hollanda sömürgeleri arasına katıldı.

Advertisement

Leave A Reply