Tufan Nedir? Tufan Olayı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tufan nedir, ne demektir? Tufan neden ve nasıl gerçekleşmiştir? Tufan olayının hikayesi, Nuh tufanı nasıl oldu, hakkında bilgi.

nuh tufanı

Tufan Nedir? Tufan Olayı Hakkında Bilgi

Tufan; insanlığın kültür tarihinde hemen her kavmin mitosları arasında yer alan bir doğa olayının, Tanrı’nın insanları cezalandırmak için var ettiği büyük yağmurlarla oluşan geniş su baskınlarının adıdır.

Tevrat’ta Nuh Tufanı

Tevrat’ta (Tekvin, bâb VI-XI), Kuran’da (71. sûre Nûh, 28 âyet; Hûd Sûresi, 23-48; Mü’minün Sûresi 223-31) yer alan söylencesel öykünün daha eski kaynaklan eski Yunan Mitoslarında (Deukalion ile Pyrrha) bulunursa da daha da eski kaynağı olarak Babil-Sümer destanı Gılgamış’a kadar uzanır (İÖ 2000). Yazılı olarak ele geçen bu en eski kaynağa dayalı olması gereken başka mitoslar da vardır: Filipin, Güney Amerika, Kuzey Asya, Afrika, Endonezya, Malenezya, Hindistan, İskandinav… Bu değişik coğrafyalarda yaşayan değişik insanların yarattığı tufan öykülerinin özü birbirinin aynıdır; Tanrı, kendisine karşı günah işlemiş olan yaratıklarını, başkaldıranları, inanmayanları cezalandırmak için büyük yağmurlarla başlayan ve büyük su baskınlarıyla yok edici bir yıkıma dönüşen olayları buyurur. Yeryüzünü suya boğan bu büyük olaydan sonra kurtulanlar yeni insan soyunun atası olurlar.

Kuran’da Nuh Tufanı

Kuran’ın 71. Nuh Sûresi şöyle başlar: “Biz Nuh‘u kendilerini acıklı bir azap çarpmadan önce ulusunu uyar diye gönderdik… Nuh dedi: Ey Tanrım, gerçekten ben ulusumu gece gündüz doğru yola çağırdım…” Ünlü Tufan ve Nuh‘un gemisi konusu ise özellikle Hûd Sûresinde (23-48), Mü’minün Sûresi‘nde (23-31) anlatılır: “… Bizim gözcülüğümüz altında gönlüne vahyettiğimiz gibi bir gemi yap. Artık kıyıcılar için de bana başvurma. Ne olursa olsun onlar suda (tufanda) boğulacaklardır. Her türden erkekli dişili birer çift al, sadece çoluğunu çocuğunu ve inananları gemiye bindir…” Sonunda gemi Cûdi Dağı üstünde durdu. Allah dedi, Ey Nuh in artık. Bizden sana ve seninle birlik olanlara esenlik olsun… konu, Saffat Sûresi‘nin 76-79, âyetlerinde şöyle sürdürülür: “Biz hem onu hem de onunkileri büyük bir yıkımdan kurtarmıştık. Onun soyunu yeryüzünde sürekli kıldık. Ondan sonra gelenler arasında da onun adını hayırla andırdık. Bütün varlıklardan esenlik olsun Nuh‘a…”

Advertisement

Leave A Reply