Tuğra Nedir? Osmanlı Tuğraları

0

Tuğra ne demektir? Tuğranın özellikleri nelerdir, anlamı nedir? Osmanlı tuğralarının resimleri, hakkında bilgi.

Osmanlı Tuğraları

Tuğra; Osmanlı Devleti’nde, padişahların imza yerine kullandıkları özel bir biçimi olan işarettir. Eski Türk kaynaklarında tuğra biçiminde geçen sözcük, Farsçada tuğra biçimine girdi, öylece kullanıldı. Devlete ait işlemlerde ferman, berat, menşur ve benzeri resmi belgelerle padişah tarafından bastırılan paraların üzerine, padişahın tuğrası basılırdı.

Oğuz Kağan döneminden beri kullanılan tuğra, Selçuklular ve Memluklûlerde yaygın biçimde kullanıldı ve oradan da Osmanlılara geçti, Osmanlılar padişah tuğralarına çeşitli adlar verdiler. Tuğrayı resmi belgelerin üstüne, bu işi yapmakla görevli kişi ya da nişancı çekerdi. Değerli belgelerin üst bölümünde yer alan tuğralar, son derece süslü olur ve altın yaldızlanırdı, Devletin başında bulunan padişahın adının yanı sıra, babasının ve bazen de dedesinin adı da yazılırdı.

Devletin ilk kurulduğu yıllarda, daha yalın olan tuğralar, sonraları gelişti ve çeşitli değişikliklere uğradı. Sultan II. Murat‘tan başlayarak padişahın adının yanına, “muzaffer daima” deyimi yazı içerisinde yer aldı. 17. yüzyılın sonlarında da çiçeklerle süslenmeye başlandı.


Leave A Reply