Tüketiciyi Koruma Haftası Nedir? Ne Zaman Ne Amaçla Kutlanır? Önemi

0

Tüketiciyi Koruma Haftası ne zaman? Tüketiciyi Koruma Haftası’nın anlamı ve önemi hakkında bilgi, ile ilgili yazı.

Tüketiciyi Koruma Haftası İle İlgili Yazı

Arka resim kaynak: pixabay.com

Tüketiciyi Koruma Haftası (15 – 21 Mart)

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için pek çok şeye ihtiyacı vardır. Yiyecek, içecek, giyecek gibi temel ihtiyaçları alıp kullanmaya ya da gezme, eğlenme, sinema ve tiyatroya gitme gibi sosyal ihtiyaçları karşılamaya tüketim, bunları tüketenlere de tüketici diyoruz.

Advertisement

Yaşayan her insan bir tüketicidir. Tüketilecek ürünün kalitesi, temizliği, dayanıklılığı, güncelliği, fiyatı gibi özellikler hepimizi yakından ilgilendirir. İhtiyacımız olan mal ve hizmetleri satın alırken bunların farklı çeşitlerine rastlarız. Satışa çıkarılan ürünlerin hepsi aynı kalitede değildir. Bu durumda satın alacağımız ürün ya da hizmetlerin özelliklerini değerlendirmemiz gerekir.

Fiyat ve kalitesi ne olursa olsun satılan ürünler insanları yanıltacak nitelikte olmamalıdır. Satıcıların da uymak zorunda olduğu kurallar vardır. Satılan mal ya da hizmetin ayıplı olmaması, temiz ve sağlıklı olması, tüketicinin seçim hakkının olması, fiyatı açısından tüketiciyi yanıltmaması gereklidir. Bu tür durumlarla karşılaşan tüketiciyi korumak için bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Tüketicinin korunmasıyla ilgili, anayasamızın 172. maddesinde “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır; tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmü yer alır.

Ayrıca 1995 yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çıkarılmış, bu kanunla satışa sunulan ürünlere çeşitli standartlar getirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak Tüketici Konseyi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturulmuş, Tüketici Mahkemeleri çalışmaya başlamıştır. Birçok sivil toplum örgütü de tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

Hepimizin birer tüketici olarak haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre dokuz temel tüketici hakkı vardır.

Advertisement

Tüketici Hakları

  1. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı
  2. Sağlık ve Güvenlik Hakkı
  3. Bilgi Edinme Hakkı
  4. Eğitilme Hakkı
  5. Zararların Giderilmesi Hakkı
  6. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı
  7. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı
  8. Seçme Hakkı
  9. Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı

Ülkemizde 1995 yılından bu yana her yıl Dünya Tüketiciler Gününün içinde bulunduğu hafta Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içinde tüketici haklarıyla ilgili radyo ve televizyon programları, seminerler, paneller düzenlenmekte, tüketici haklarına saygılı kurum ve kuruluşlara ödüller verilmektedir.


Leave A Reply