Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

0

Tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Temel ihtiyaçlar, tanıtım ve kitle iletişim araçları, gelir düzeyi, moda, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi.

Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

Advertisement

tuketim
Temel İhtiyaçlar

Temel ihtiyaçlar arttıkça tüketim artmaktadır. Çünkü bunlar karşılanması gereken zorunlu ihtiyaçlardır. Nüfus arttıkça veya yerleşmeler kalabalıklaştıkça temel ihtiyaçlar artmaktadır. Bu da tüketimin artmasına neden olmaktadır.

Nüfusun kalabalık olduğu yerler tüketimin fazla olduğu yerlerdir. Nüfusun fazla olduğu yerlerde ürünlerin pazarlanması kolay olurken az nüfuslanmış bölgelerde ürünlerin pazarlanması zor olur. Bu durum buralarda sanayi tesislerinin kurulmasını zorlaştırmaktadır.

• Bir malın talebi toplumun istek ve ihtiyacına bağlıdır.

Advertisement

• Bir malın talebi nüfusun büyüklüğüne bağlıdır.

• Bir malın talebi o malın fiyatına da bağlıdır.

• Bir malın talebi başka bir malın fiyatına bağlıdır.

Tanıtım ve Kitle İletişim Araçları

Mal ve hizmetler hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi ve etkilenmesi için kitle iletişim araçlarında ücret karşılığında söz, yazı, resim, görüntülerle sunulan yayınlara reklam denir. Reklam, tüketicilere bilgi verme, hatırlatma ve ikna etme yoluyla ürünlerin satışlarını artırmaktadır. Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve broşürler başlıca reklam ve tanıtım araçlarıdır.

Bunlara ek olarak uluslararası fuarlar firmalar için önemli tanıtım alanlarıdır. Büyük firmaların hepsi bu tür fuarlara çok fazla önem verirler. Bu fuarlar firmaların gücünü kanıtlamaları açısından en önemli mekanlardır.

Advertisement

Gelir Düzeyi

İnsanların tüketimlerinde en önemli etken gelir düzeyidir. Gelir olmadan mal ve hizmetlere talep olmaz. İnsanlar yeterli gelirleri oldukça ancak tüketime giderler. İnsanların gelirleri attıkça tüketim için ayırdıkları bütçe de artar.

İşçi, memur ve çiftçilerde yeterli gelir olmadığı zaman piyasa durgunlaşır esnaf iş yapamaz hale gelir. Beyaz eşya, mobilya, ev, araba satımları azalır ve piyasada bir durgunluk başlar. Bu, tüketimle gelir arasındaki bağlantıyı gösterir.

Moda

İnsanları tüketime yönelten ve tüketimi artıran bir başka etkendir. Modayı takip etmek, moda olan ürünleri almak, başkalarında gördüklerini özenti yoluyla almaya çalışmak, tüketimi artırır.

Özellikle de gençler ve bayanlar bu konuda hedef olan kitledir. Bunu bilen üreticiler, tüketimi artırmak için yeni moda üretimlerini reklâm, tanıtım, fuar, defile gibi etkinliklerle sürekli insanların bu isteklerini canlı tutmaya çalışmaktadırlar.

Teknolojik Gelişmeler

Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe çeşitli mal ve hizmetlerin daha ucuza mal edilmesine neden olmaktadır. Üretilen malların ve hizmetlerin ucuzlaması tüketimin artmasına yol açmaktadır.

Teknolojik gelişmeler malların ucuzlamasını sağladığı gibi çok yeni ürünleri ortaya çıkarmakta ve insanların ilgisini çekerek tüketimi artırmaktadır.


Leave A Reply