Tümör (UR) Nedir? Tümör Hakkında Ansiklopedik Genel Bilgi

0

Ur (Tümör) nedir ve nasıl tanımlanır? Ur (Tümör) nasıl oluşur, genel özellikleri, türleri ile ilgili ansiklopedik bilgiler.

tümör

Kaynak : pixabay.com

Tümör (UR)

UR (TÜMÖR), hücrelerin aşırı çoğalmalarıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumrudur.

Advertisement

Her ne kadar birçok dış ve iç sebeplerle bazı doku ve organlarda büyüme, kalınlaşma olursa da bunlar hipertrofi tabir edilen hadiselerdir. Mesela sık sık bademcik iltihabı geçiren bir kimsede bir müddet sonra bademcikler fevkalade büyüyebilir. O takdirde bir bademcik hipertrofisinden bahsedilir; bu bir ur değildir. Ayrıca, verem, frengi, cüzzam ve bazı mantar hastalıklarında meydana gelen iltihabi nesiç büyümeleri, kalınlaşmaları da tümör sayılmaz. Doğuştan bulunan veya sonradan zuhur eden çeşitli benler tümöre benzer vasıflar gösteren teşekküllerdir.

Doku ve organları oluşturan hücreler, çeşitli nedenlerle öldüklerinde vücut bunların yerine yeni hücreler koyar. Bunun için de o bölgedeki gerekli hücreler, fazladan bölünerek, ölen hücrelerin yerine yenileri konmuş olur. Bazı durumlarda ise değişik hücreler oluşarak, nedbe dokusu gelişebilir.

Ancak normal olarak yitirilen hücrelerin yerine yenileri konulduğunda artık hücre çoğalması durur, Bilinen ya da bilinmeyen bir nedenle bir ya da birkaç hücre çeşidi denetimsiz ve amaçsız bir biçimde aşırı çoğalırlarsa fazladan dokular oluşur. İşte bu dokulara ur adı verilir. Urlar oluştukları hücrelerin farklılaşma düzeylerine göre iki ana gruba ayrılırlar: İyi huylu ya da selim urlar, kötü huylu ya da habis urlar. Epitel hücrelerden kaynaklanan kötü huylu urlara kanser adı verilir. Epitel dışı hücrelerden kaynaklanan urlara ise sarkom adı verilir. Kötü huylu urlarda hücre bölünmesi çok fazla ve hızlıdır. Bu yüzden kötü huylu urlar hızla büyürler ve hücre çekirdeğindeki kromatin artar. Kötü huylu urun büyümesi, çevre dokuyu iterek değil, onu istila ederek gerçekleşir. Kötü huylu ur, damar çeperini de istila etme özelliğine sahiptir. Kötü huylu urlar metastaz yapma ve nüksetme riskini büyük oranda taşırlar. Bu tür urlar genellikle öldürücü bir gelişme gösterirler.

İyi huylu urları oluşturan hücreler, genellikle farklılaşma merdiveninin üst basamaklarına kadar yükselmişlerdir. Bu urları oluşturan hücreler birbirine benzerler. Hücrelerin çoğalması, yani mitoz bölünme yavaştır. Urların büyüme hızı ise yavaş ya da çok yavaştır. İyi huylu urlar geliştiği dokuya genellikle az zarar verirler, damar çeperlerine yayılmazlar, başka bölge ya da dokulara metastaz yapmazlar. İyi huylu urların tedavi sonrası nüksetme riskleri de çok azdır.

Advertisement


Leave A Reply