Tuna Nehri Nerededir?

0
Advertisement

Avrupa’nın en güzel ve en uzun nehirlerinden birisi olan Tuna nehri nerededir? Tuna nehri hakkında bilgiler.

Tuna Nehri Haritası

Avrupa’nın en büyük ırmaklarından biridir. Topraklarından geçtiği ülkelerin çokluğu, suladığı toprakların genişliği bakımından büyük önem taşır. Uzunluğu 2.860 km.’dir, 2.375 km.’lik kısmı gemilerin işlemesine elverişlidir. Suladığı alanın genişliği ise ortalama 816.000 km2‘yi bulur.

Tuna Almanya’nın Karaorman Dağları’ndan doğar, Romanya topraklarında üç koldan Karadeniz’e dökülür. Bu kollardan kuzeydeki İsmail ve Kilya ağzı Tuna sularının %63’ünü, ortadaki Sulina (Sünne) ağzı %7’sini, güneydeki St. Georges (Hızırîlyas) ağzı da %30’unu Karadeniz’e boşaltır.

Tuna, çoğu Alpler’le Karpatlar’dan gelen 300 kadar kol alır. Suları yaz aylarında biraz azalır. Kışın, ilkbaharda yatağından çıkan ırmak, adeta bir deniz gibi görünür. Genişliği ortalama olarak 400-500 metre arasındadır. Düzlüklerde akarken bu genişlik 1.200 metreyi bulduğu gibi Transilvanya Karpatlar’ından geçerken 110 metreye kadar da iner.

Advertisement

Leave A Reply