Tunceli Ovacık Hakkında Bilgi

0

Tunceli iline bağlı Ovacık ilçesinin konumu, özellikleri, yaşam koşulları hakkında bilgi.

Tunceli OvacıkOvacık;Tunceli İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Karaoğlan, Yeşilyazı), 64 köyü vardır. İlin kuzeydoğusundan, kuzey ve kuzeydoğudan Erzincan’ın Kemaliye, İliç, Kemah ve Çayırlı, doğudan ilin Pülümür, Merkez, güneyden Hozat ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, tümüyle dağlık bir alanda yer alır. Yükseltisi 3.000 m’yi aşan Munzur Dağlar kuzeyden, en yüksek noktası 3.123 m’yle ulaşan Karasakal Dağları doğrudan kuşatılır. Ziyaret Tepe (3.071 m), Göl Tepeleri (3.331 m), Harimi Tepesi (3.239 m); Mercan Dağlan üzerinde Akbaba Tepe (3.462 m); Avcı Dağları üzerinde Heltepe (3.345 m), başlıca yükseltilerdir. Karasakal Dağları ile Avcı Dağlan, birbirlerinden Mahmut gediğiyle ayrılır. Dağların 2. 700 m’nin üzerindeki dorukları, sürekli kar ve buzullarla kaplıdır. İlçenin doğusu çok engebeli bir yapı göstermesine karşın, ilçe merkezi ve çevresi düz olup yükselti 1.300 m’ ye düşer. Bu düzlükler, Munzur Çayı’nı vadisiyle güneye açılır. Munzur Çayı ve kolları, başlıca sulardır. Munzur Dağları’nda 3.000 m yükseltinin üzerinde çok say buzul gölü vardır. İklim karasal niteliklidir. Ovada ve Munzur Vadisi’nde iklim ılıman ve kurak olmakla birlikte yükseklerde serttir. Kışları hemen her yerde kar yağışı ve soğuk görülür Yıllık ortalama sıcaklık 8°C, yağış tutarı 1.000-1.100 mm’dir. Dağların güney yamaçlarında seyrek, bodur meşelerden oluşan ormanlara rastlanır. Irmak boylarında ceviz, çeşitli meyve karı yetiştirilir. Yayla ve dağların yüksek kesimleri ve yayla bitkileri ve çayır otlarıyla örtülüdür. Zengin bitki ve orman örtüsü, yaban hayvanları, ırmaklarda yaşayan çeşitli balıkları ve ilginç vadiye, haziran-eylül ayları dışında, ulaşım olanağı yoktur.

Ekonomi, hayvancılık ve tarıma dayanır. Sınırlı tarım alanlarında tarımda miktar ve çeşit olarak düşük oranda ürün alınır. Yaylalarda koyun ve keçi beslenir, canlı hayvan ticareti yapılır. Munzur Çayı ve kollarında alabalık avlanır. Arıcılık gelişmektedir. Bakır yatakları vardır.

Munzur Dağları’nın eteklerinde, deniz düzeyinden 1.300 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 51 km uzaklıktadır. 1908’de ilçe konumu kazanan Ovacık, 1926’da Elazığ, 1936’da Tunceli’ye bağlandı.

Advertisement


Leave A Reply