Tunguzlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tunguz insanları ya da Tunguzlar ile ilgili genel bilgiler ve Tunguzların tarihi hakkında bilgiler içeren yazımız.

tunguz

TUNGUZLAR, Asya’da yaşayan Moğol grubundan bir Moğol-Tatar ailesi. Mançularla birlikte Moğolların yakın akrabasıdırlar. Günümüzde yaşam alanlan Rusya topraklarıdır. Doğu Sibirya’da Ortodoks 250 bin kadar Tunguz vardır. Kuzey Mançurya ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde de Budizme bağlı Tunguzlar yaşamaktadır. Genel olarak çok geniş bir alana yayıldıkları söylenebilir.

Tarih. Tunguzlara tarih sahnesinde ilk kez İÖ 2. yüzyılda rastlanmaktadır. Hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşırlardı. Mete döneminde Hunların egemenliği altına girdiler. Yakut Türkleriyle Lena Irmağı kıyılarında savaştılar. Ancak zamanın akışı içinde birbirine karışıp birlikte yaşamaya başladılar.


Leave A Reply