Tunus Şehri Hakkında Bilgi

0

Tunus’un başkenti olan ve ülke ile aynı adı taşıyan Tunu şehri ile ilgili genel bilgilerin mevcut olduğu yazımız.

Tunus Şehri

Advertisement

TUNUS, Tunus’un başkenti olan şehir.

Ülkenin kuzeydoğusunda, Halk el-Vadi Limanı’nın 12 km güneybatısında, Tunus Körfezi’ne açılan denizkulağının (Tunus Gölü olarak da adlandırılır) bitiminde yer alır. Ülkenin en büyük kenti, yönetim, ticaret, endüstri (kiya, yapay gübre, metalürji, kurşun ergitme, çimento, dokuma, demiryolu atölyeleri, halı, deri, zeytinyağı besin), kültür (Tunus Üniversitesi 1959; Öğretmen Yüksekokulu, 1955; tarım, sağlık, mühendislik, iş yönetimi yüksekokulları; Belvedere Parkı’nda, günümüzde İslâm sanat eserlerinin sergilendiği Kubbe Köşkü; Kuzey Afrika’nın en önemli arkeoloji müzesi olarak Fenike, Roma, Bizans dönemlerinin zengin koleksiyonlarını içeren (Bardo Müzesi) merkezidir.

Dış limanı Halk el-Vadi’nin bir kanal ve suyolu sistemiyle Tunus Limanı’na bağlanması, büyük tonajlı gemilerin yükleme boşaltmasını olanaklı kıldıktan soma, kent, ülkenin ikinci büyük limanı konumuna geldi. Limandan, fosfat, kurşun ve demir filizi, zeytinyağ, turunçgil dışsatımı; dışalımın 2/3’ü yapılır. Dışalım, dışsatımın yam sıra balıkçılık etkinlikleri önemlidir.

Tunus, Tunuslu ve Avrupa olmak üzere iki kontrast bölümü içerir: Bir yamaç üzerinde, iki yanında Bab Suyka ve Bab Cezira banliyölerinin uzandığı, 285 hektarlık bir alan kaplayan Medi-na (Eski Kent); denizkulağı ile Medina arasında, düz bir alanda gelişen Yeni Kent. Tümüyle Müslüman nüfusun yaşadığı Medina’da cami, saray, surlar, pazar ve alışveriş merkezleri: Yeni Kent’te, resmi daireler, sigorta, banka, ticaret kuruluşları, ikametgâhlar yer alır. Medina’nın yanı başındaki Kasbah (Kale), Fransızlar tarafından Tunuslu milliyetçilerin hapsedildiği yer olarak kullanıldığından, bağımsızlık sonrasında yıktırıldı, Antik Kartaca Kenti, banliyösü Sidibou-Saiud’in tam kuzeydoğusundadır

Advertisement


Leave A Reply