Turancılık Nedir?

0

Turancılık ne demektir? Turancılık akımının özellikleri ve amacı nedir? Turancılık hakkında bilgi

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp

Turancılık;Turancılık; dünyadaki bütün Türkleri bir bayrak altında birleştirme düşüncesidir. II. Abdülhamit dönemindeki baskılar nedeniyle yurt dışına kaçan bazı Türk aydınları tarafından gündeme getirilen bu düşüncenin en önemli temsilcisi Ziya Gökalp‘tir. Ziya Gökalp‘in ‘Turan’ adlı şiirinde;

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan,

Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.

diyerek, Türk birliği düşüncesini açıklamıştır.

İttihat ve Terakki Partisi yandaşları tarafından benimsenen Turancılık, II. Meşrutiyet döneminde ittihat ve Terakki Partisi’nin yönetimdeki etkisinin artmasıyla birlikte devlet politikası olarak uygulanmaya başlandı. Bu düşünceyi savunanlar, Türkiye, Rusya, Çin, iran gibi yerlerde yaşayan ve Türkçe konuşan Türkleri bir araya getirerek Turan Devleti’ kurmayı amaçlamışlardı. I. Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordularının Kafkas Cephesi’nden Rusya’ya saldırmalarının amaçlarından biri de bu düşünceyi gerçekleştirecek ortamı oluşturmaktı. Bu düşünce, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle gerçekleşemedi.

I. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Kurtuluş Savaşı sırasında Turancılık düşüncesinin yerini, Misak-ı Milli sınırları içindeki Türklerin birliği ve bağımsızlığını sağlama amacı aldı.


Leave A Reply