Türgişler Devleti Hakkında Bilgi

0

Göktürklerin yıkılması sonrası ortaya çıkan Türk devletlerinden birisi olan Türgiş Devleti ile ilgili genel bilgiler.

Türgiş Devleti

Advertisement

• 1. ve 2. Göktürk devletleri döneminde Göktürk egemenliğinde yaşayan Türgişler, bu devletin yıkılmasıyla bağımsızlıklarını kazanarak Balasagun şehrini merkez edindiler (7. Yüzyıl).

• Türgişlerin ünlü komutanı Sulu Han, Emevi Ordularını sürekli yenilgiye uğratarak, onların Asya içlerine ilerlemelerine ve Orta Asya Türklerinin Araplaşmasına engel oldu.

• Türgişlerin Türk uygarlığına en büyük katkıları, yerleşik hayata geçişi başlatmaları olmuştur.

• Türgiş Devleti, Karluklar tarafından yıkılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply