Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

0
Advertisement

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kurumların özellikleri ve amaçları hakkında bilgi.

ttkTürk Tarih Kurumunun (TTK) Açılması (15 Nisan 1931)

Osmanlı Devleti’nde sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle birlikte İslam tarihi okutuluyordu. Mustafa Kemal, Türklerin İslamiyetten önce de büyük devletler kurduğunu belirterek milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdu. Bu kurumun amacı Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökeninin araştırılmasıydı. Bu cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını aldı.

TTK’nın Kuruluş Amaçları:

***Türk tarihinin doğru kaynaklara ve belgelere dayanarak araştırılması ve gün ışığına çıkarılması

Advertisement

***Türk tarihinin milliyetçilik esaslarına göre araştırılması

***Türk milletine milli bilinç ve birlik duygusunu aşılamak

***Avrupalıların Türk vatanı üzerindeki yalan yanlış iddialarını çürütmek

***Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökeninin araştırılması

Advertisement

TÜRK TARİH KURUMU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

tdkTürk Dil Kurumunun (TDK) Açılması (12 Temmuz 1952)

Osmanlı’da halk sade Türkçe konuşurken (azınlıklarda bir kısım hariç), üst düzey yöneticiler ve edebiyatçıların büyük bölümü Osmanlı Türkçesi denen Farsça, Arapça ve Türkçe karışımı bir dil kullanıyorlardı. Mustafa Kemal Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve bu alanda da birliği sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumunu kurdu.

TDK’nın Kuruluş Amaçları:

Advertisement

***Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtararak geliştirmek

***Türk dilinin zenginliğini araştırmak

***Dilde sadeleşmeyi ve millîleşmeyi sağlamak

***Türkçeyi diğer diller arasında hak ettiği yere getirmek

Advertisement

***Konuşma, yazı ve bilim dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak

TÜRK DİL KURUMU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

– Atatürk hastalanınca İş Bankası payından, Türk Dil ve Tarih kurumlarına eşit miktarda pay bırakmıştır. Bu da M. Kemal’in Türk kültürüne verdiği değeri gösterir.

– Atatürk’ün 1923’te kurulan Türkiye Hilal – i Ahmer Cemiyetinin adını, Türk Kızılay Cemiyeti olarak değiştirmesinin nedeni, Türkçeyi yabancı kelimelerin etkisinden kurtarmak istemesidir.

Advertisement

– Atatürk tarih eğitiminin ve öğretiminin tamamen objektif, bilimsel temellere dayanması ve akademik bir disiplin çerçevesinde yürütülmesi için 1935 yılında Ankara’da Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesini kurdurmuştur.


Leave A Reply