Türk Hava Kurumu (THK) Nedir? Kuruluş Amacı, Görevleri, Havacılığın Gelişimi

0

Türk Hava Kurumu Nedir? Türk Hava Kurumu ne amaçla, ne zaman kurulmuştur? THK kuruluşu özellikleri, Türk havacılığının gelişimi hakkında bilgi.

Türk Hava Kurumu (THK)

Türk Hava Kurumu (THK)

Türk Hava Kurumu (THK); Türkiye’de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla kurulan dernektir. 16 Şubat 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kuruldu. Kurum, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı ve Zirai İlaçlama Filosu gibi alt bölümlerden oluşur. Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan dört okul vardır. Bunlar; Uçuş Okulu, Paraşütçülük Okulu, Planör Okulu ve Model Uçak Okulu’dur. Bu okullarda Türk gençleri bu konularda eğitim görürler, Bu eğitimler için gerekli hava sporu sahası ve malzemeler kurum tarafından karşılanır. Türk Hava Kurumu’nun bölümlerinden olan Zirai İlaçlama Filosu ise tütün, pamuk ve turunçgiller gibi tarımsal ürünlere zarar veren haşerat, çekirge, sivrisinek vb böceklere karşı yürütülen mücadelede etkin bir rol oynar.

Türk Hava Kurumu’nun Genel Başkanlığa bağlı olmak üzere tüm illerde ve önemli ilçelerde taşra örgütü de vardır. Buralardaki şubeler kurumun hisseli ve hissesiz gelirlerini toplayarak genel merkeze aktarırlar ve bulundukları bölgelerde kurumun çalışmalarını tanıtıcı çalışmalar yaparlar. Türk Hava Kurumu, Türkiye’de ulusal havacılığın her alanında, sivil ve askeri havacılığı da desteklemek üzere, gerekli tüm çalışmaları yapan en yüksek kuruluştur. Ayrıca yetiştirdiği ve ileri eğitim verdiği personele Uluslararası Havacılık Federasyonu’nda Türkiye’yi temsil etme yetkisi de bu kuruma aittir. Türk Hava Kurumu’nun lisans, diploma ve brovlerini vermek de kurumun çalışma alanı içinde yer alır.

Türk havacılığı

Türk Havacılığının Tarihçesi

Türklerde uçma, gökyüzüne ulaşma düşüncesi çok eski zamanlarda başlamıştır. İkinci yüzyıl ortalarında Elgevheri isimli bir bilim adamı, kendi buluşu olan kanatları kollarına takarak bir caminin üstünden uçmayı denemiştir.

17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi de aynı düşünceyle İstanbul’daki Galata kulesinden atlayarak, Boğaz’ı geçmiş ve Üsküdar’a kadar uçabilmiştir. Elbette Türkler gibi dünya ulusları da uçarak gökyüzüne hakim olmayı düşünmüşler, çeşitli çalışma ve denemeler yapmışlardır.

1909-1912 yılları arasında tüm bu çalışmalar sonuçlarını vermiş, havada uçabilen balon filolarının yanı sıra, ilk uçak filoları da görülmeye başlanmıştır. Yurdumuzdaki modern havacılık 1911 yılında başlamıştır. Bu tarihte bazı subaylarımız havacılık öğrenimi için Avrupa’ya gönderildi. Hemen ertesi yıl da uçaklar satın alındı. Türk havacılığının ilk dönemleri, ordumuzun Hava kuvvetleri bölümünde, askerî alanda gelişmiştir. Savaşta ilk Türk savaş uçağını Fesa Bey kullanmıştır. 1912 yılında başlayan Balkan Savaşı sırasında Bulgar hatları üzerine uçuş yapmıştır. 1914’te Yüzbaşı Fethi ile Sadık ve Yüzbaşı Nuri ile İsmail beyler iki uçakla İstanbul-Kahire uçuşuna başlamışlardır. Ne yazık ki, 14 Şubat 1914’te Yüzbaşı Fethi ile Sadık Bey Taberya yakınlarında uçakları düşerek şehit olmuşlardır. 25 Şubat’ta da Yüzbaşı Nuri şehit olmuştur. Bu nedenle şehitlerimizi anmak için İstanbul’da Fatih parkında bir anıt dikilmiş, her yıl 15 Mayıs günü de Hava Şehitlerimizi Anma Günü olarak belirlenmiştir.

İlk yıllarında şehitler veren Türk havacılığı, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra hızla gelişmeye başladı. 1922-1939 yılları arasında Türk Hava Gücü, Balkan devletleri arasında en ileri duruma erişmiştir. Bugün de Türk Hava Kuvvetlerimizle, aynı güce sahip olduğumuz için gururluyuz.

Yurdumuzda ilk kez bir Tayyare merkezi olarak kurulan havacılık örgütü, daha sonra Genelkurmaya bağlı olarak hava müfettişliğinin kurulmasıyla modern bir sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu örgüt 4 Şubat 1944 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri adını almıştır. Bugün son model uçaklarla donatılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının ustalık ve cesurluğu ile tüm dünyanın övgüsünü kazanmış bulunmaktadır. Buna paralel olarak sivil havacılığımız da kısa sürede bir çığ gibi büyüyerek bugünkü durumuna gelmiştik. Şu anda dünyanın tüm belli başlı merkezlerine yurdumuzdan uçak seferleri düzenlenebilmektedir. Ayrıca yurt içinde de birçok kentimiz arasında havayolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Paraşütçülük, planörcülük, model uçak yapımı, motorlu uçak pilotluğu gibi alanlarda Türk gençlerine çok yararlı hizmetler sunan Türk Hava Kurumu (THK) da Atatürk’ün emriyle 1925’te kurulmuş bir sivil havacılık kuruluşudur. Binlerce Türk gencini yetiştiren Türk Hava Kurumu halkımızın yardımlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.


Leave A Reply