Türk Hava Kurumu (THK) Nedir?

0

Türk Hava Kurumu Nedir? Türk Hava Kurumu ne amaçla, ne zaman kurulmuştur? THK kuruluşu özellikleri hakkında bilgi.

Türk Hava Kurumu (THK); Türkiye’de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla kurulan dernektir. 16 Şubat 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kuruldu. Kurum, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı ve Zirai İlaçlama Filosu gibi alt bölümlerden oluşur. Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan dört okul vardır. Bunlar; Uçuş Okulu, Paraşütçülük Okulu, Planör Okulu ve Model Uçak Okulu’dur. Bu okullarda Türk gençleri bu konularda eğitim görürler, Bu eğitimler için gerekli hava sporu sahası ve malzemeler kurum tarafından karşılanır. Türk Hava Kurumu’nun bölümlerinden olan Zirai İlaçlama Filosu ise tütün, pamuk ve turunçgiller gibi tarımsal ürünlere zarar veren haşerat, çekirge, sivrisinek vb böceklere karşı yürütülen mücadelede etkin bir rol oynar. Türk Hava Kurumu’nun Genel Başkanlığa bağlı olmak üzere tüm illerde ve önemli ilçelerde taşra örgütü de vardır. Buralardaki şubeler kurumun hisseli ve hissesiz gelirlerini toplayarak genel merkeze aktarırlar ve bulundukları bölgelerde kurumun çalışmalarını tanıtıcı çalışmalar yaparlar. Türk Hava Kurumu, Türkiye’de ulusal havacılığın her alanında, sivil ve askeri havacılığı da desteklemek üzere, gerekli tüm çalışmaları yapan en yüksek kuruluştur. Ayrıca yetiştirdiği ve ileri eğitim verdiği personele Uluslararası Havacılık Federasyonu’nda Türkiye’yi temsil etme yetkisi de bu kuruma aittir. Türk Hava Kurumu’nun lisans, diploma ve brovlerini vermek de kurumun çalışma alanı içinde yer alır.

Advertisement

Leave A Reply