Türk Havacılık Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türk havacılık tarihinin gelişimi nasıldır, önemli isimleri. Türk havacılık tarihi hakkında bilgi.

turk-havacilikTürk Havacılığı; Türkiye’de havacılığın temeli 1911 ‘de atıldı ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Havacılık Kurulu oluşturuldu. Bu kurulun Fransa’ya göndererek yetiştirdiği pilotlar, 1911 Trablusgarp, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda başarılı hizmetler verdiler. Kurtuluş Savaşı başladığında uçakların çoğu uçamaz durumdaydı ve onarım gerektiriyordu. Büyük güçlük ve çabalarla uçakların uçurulması gerçekleştirildi. 3 Ekim 1920’de Konya’da Delibaş Ayaklanmasının bastırılmasında uçakların büyük rolü oldu. 1921’de havacılık örgütü genişletildi. Sakarya Savaşı’nda da çok başarılı keşif uçuşları sayesinde düşman hakkında tam ve zamanında elde edilen bilgiler zaferin elde edilmesinde önemli rol oynadı.30 Ağustos 1922 zaferinde de saat 9.30’da yapılan keşif uçuşlarının başarısının önemli payı vardır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk’ün havacılığa verdiği önem çerçevesinde (bu konudaki “İstikbal göklerdedir” özdeyişi ünlüdür) 1923’te Fransa’ya havacılığı incelemek üzere inceleme kurulu gönderildi. Fransa’da pilot yetiştirmek, polit ve teknik personel getirmek, uçak satın alma konusunda anlaşmalar yapıldı. 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) kuruldu; Eskişehir Tayyare İstasyonu açıldı; ayrıca Eskişehir’de Hava Okulu, 23 Nisan 1926’ da Yeşilköy’de Hava Makinist Okulu kuruldu. Türk Hava Kurumu aynı yıl beş öğrenciyi uçak mühendisi yetiştirmek üzere Fransa’ya gönderdi.

1925’te Alman Junkers fabrikasıyla yapılan anlaşma uyarınca Türk Motor ve Tayyare Anonim Şirketi (TUM-TAŞ) kuruldu ve Kayseri’de bir motor ve uçak fabrikasının yapımına başlandı. 6 Ekim 1926’da açılan fabrika 1928’de devlet tarafından satın alınıp çağdaş bir kuruluş olarak Tayyare ve Motor Tamir Fabrikası adıyla işletmeye açıldı.Fabrikada uçakların bakım ve onarımıyla uçak montajı yapılmaktaydı. Fabrika 1942’de Kayseri Hava İkmal Merkezi Genel Müdürlüğü adını aldı. 1925’te Eskişehir’de kurulan Tayyare Tamirhanesi 1930’da genişletilerek Eskişehir Tayyare Tamir Fabrikası adını, 1942’de de Eskişehir Hava İkmal Merkezi Genel Müdürlüğü adını aldı. 1933’te Türk Hava Yolları kuruldu. 1937’de Trakya’da yapılan manevralara ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen de katıldı. 1938’de Gökçen’in uçağı ile Balkan devletlerine yaptığı geziler Avrupa’da büyük yankılar uyandırdı. 1941’den başlayarak pilot yetiştirilmek üzere İngiltere ve Kanada’ya havacı subaylar gönderildi. Aynı yıl İngiltere’ye eğitime giden bir grup, içinde bulundukları Refah gemisinin bilinmeyen bir denizaltı tarafından Akdeniz’de batırılması üzerine şehit oldu. 1946’dan sonra yetişmiş uçuş öğretmenlerinin ve eğitim araçlarının yeterli duruma gelmesiyle pilotlar Türkiye’ de açılan Hava Harp Okulu, 1953’te ilk mezunlarını verdi. 1960’lı yıllarda F-84, F-86 ve F-100 uçaklarına, F-102, F-104 G ve F-5 uçakları ve modern füzeler de katılarak Hava Kuvvetleri güçlendirildi. Daha sonraki yıllarda C-160 uçakları alınarak çağdaş bir ulaştırma gücüne erişildi. “Kendi uçağını kendin yap” ilkesiyle 1971 ‘de Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve sonra devlet bütçesinden de katkıyla Türk Uçak Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) kuruldu. 1974’ten başlayarak F-4 Phantom ve F-104 S uçaklarının da alınmasıyla çağdaş bir hava kuvveti niteliğinde olan Türk Hava Kuvvetleri; F-16 uçaklarının Türkiye’de üretime geçmesiyle bugün daha güçlü durumdadır.


Leave A Reply