Türk İnkılabı İle Fransız İnkılabı’nın Karşılaştırılması

0

Türk inkılabı ile Fransız inkılabının özellikleri, benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Türk İnkılabı İle Fransız İnkılabı’nın Karşılaştırılması.

 • * Bir işgalden sonra gerçekleşmiştir. Oluşumunda bağımsızlık öğesi öne çıkar.

  * Yeni bir devlet ortaya çıkartmıştır.

  * Küçük bir zümrenin çıkarlarını gözetmek amacıyla yapılmamıştır.

  * Demokratiktir. Kurtuluş Savaşı’nın başında yapısal ya da ulusal kongreler ve TBMM’nin açılmasıyla demokratik yönetim izlemiştir.

  * Evrensel nitelik gösterir. Temelinde olan çağdaşlık, akılcılık, eşitlik, ulusal egemenlik ve bağımsızlık ilkeleriyle tüm toplumlar için amaç edinilebilir. İnkılabı fikri yönden oluşturanlarla başarıya götürenler aynı kişilerdir.

  Türk inkılabı, emperyalist güçlere karşı gelmenin mümkün olduğunu dünyaya ilk defa kanıtlayan ve tutsak milletlere bağımsızlık yolunu açan harekettir. Ayrıca işlevini yitirmiş toplumsal kurumların akılcı bir davranışla değiştirilebileceğini de ortaya koymuştur.

  Türk inkılabının temeli milliyetçiliktir ve halkçılıktır. Bu nedenle inkılaplar halk tarafından benimsenip desteklenmiştir.

 • * Yönetim şeklini değiştirmiştir.

  * Burjuvaziye geniş haklar tanıyıp insanları eşit saymıştır.

  * Evrensel nitelik gösterir.

  * Eşitlik, adalet, hürriyet gibi kavramlar içerir.

  * Toplumsal hareketin sonucudur. Napolyon’un iktidarıyla sekteye uğramıştır.

  * İnkılabı fikri yönden oluşturanlarla başarıya götürenler farklı kişilerdir.


Leave A Reply