Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması

0

Türk İslam devletlerinin tarihi, kronolojik sıralaması, özellik ve etkinlikleri, hükümdar ve kurucuları ile siyasi kronolojisi

Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması

DevletlerHakimiyet AlanlarıBilinen önemli kurucu ve HükümdarlarıÖzellikleri – Etkinlikleri
KarahanlılarBatı TürkistanBilge Kül KağanSatuk Buğra Han zamanında Müslümanlığa kitlesel katılımlar başlar.
840 -1212MaveraünnehirSatuk Buğra HanGerçek anlamada ilk Türk İslam devletidir.
Yusuf Kadir HanGeleneksel yönetim anlayışını uygulamışlardır.
Türk- İslam sentezini başlattılar.
Ulusal kimliklerini korudular
İslami dönemin ilk edebi eserleri bunlar zamanında ortaya çıkmıştır.
 Her alanda Türkçe’yi kullandılar.
TolunoğullarıTolunoğlu AhmedMısırAbbasi valisi tarafından kurulmuştur.
868 – 905Halkı Türk değildir.
Mısırı yeniden inşa etmişlerdir.
Tolunoğlu camii en önemli yapıtlarıdır.
İhşitlerIhşit MuhammetMısırTolunoğlunu izlerler
935-969
GaznelilerAlp TekinAfganistan, İranHint yarımadasını feth ederek İslamiyet’i yaydılar. (Pakistan varlığını büyük ölçüde onlara borçludur)
963-1187MahmutHint yarımadasıÇeşitli etnik unsurlardan oluşan ücretli orduları vardır.
MesutSünni Halifeyi Şiilere karşı korudular. (İslam dünyasının liderliği Türklere geçmeye başlar.
Mahmut ilk defa “Sultan” unvanı kullanan Türk hükümdarıdır.
Dandanakan savaşını kaybederek Hindistan’a çekildiler.
Gurlular tarafından yıkıldılar.
Büyük SelçuklularTuğrul, Çağrılİran,Oğuzların Kınık boyundan Tuğrul-çağrıl kardeşler kurmuştur.
1038-1157AlparslanMaveraünnehir1040’da Dandanakan‘da Gazneyi yenerek genişlediler.
III. İslam DünyasıMelikşahArap yarımadası,En geniş alanlara sahip Türk-İslam devletidir.
LiderliğiSencerAnadolu, KafkaslarAnadolu’nun Türk yurdu olması için mücadele ettiler.
Bu nedenle Malazgirt savaşını verdiler.
Dini bakımdan Abbasi Halifeliğine bağlandılar.
Türk İslam dünyasının liderliğini aldılar.
İkta sistemini uyguladılar
Türk nüfusun Anadolu’da yoğunlaşması için bir iskan politikası uyguladılar.
Nizamiye medreselerini inşa ettiler.
Atabeylik kurumunu geliştirdiler.
Şiilere karşı Sünnilerin koruyuculuğunu yaptılar.
Batını tarikatının zararlı çalışmalarını önleyemediler.
HarizmşahlarIl – Aslan,Maveraünnehir,B.Selçuklu valileri tarafından kurulur.
1097-1231Muhammed, Celaleddin Türkmenistan, İranCengiz Han tarafından yıkıldı.
Türk kitleler Anadolu’ya yerleşti.

Advertisement

Leave A Reply