Türk Medeni Kanunu Kabulü ve Önemi

0
Advertisement

Türk Medeni Kanunu nasıl, ne zaman ve niçin kabul edildi. Atatürk’ün devrimleri içerisinde bir adım olan Türk Medeni Kanununun kabulu ve önemi nedir?

Türk Medeni Kanunu Kabulü ve Önemi

TÜRK MEDENİ KANUNU

Türk Medeni Kanunu, Türk toplumunu çağdaş düzeye ulaştırmak için yapılan en büyük devrimlerden bir tanesidir. O zamana kadar Türk kadını kara bir çarşaf içinde, erkeğinin tutsağı idi. Erkek dört tane eş alabiliyor, kadına çalışma, gezme gibi haklar vermiyordu.

Türk sosyal yaşayışını etkileyecek ve değiştirecek böyle bir kanunun hazırlanması uzun zaman aldı. İsviçre, Fransa ve Almanya medeni kanunları incelenip tercüme ettirildi. 17 Şubat 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen Türk Medeni Yasası 8 Ekim 1926’da uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu kanunla kadın, erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadın da, erkek gibi, çalışma özgürlüğüne kavuşmuş, yargılama değişmiş, yargıçlara geniş yetkiler verilmiş ve kadılık görevi kaldırılmıştır.

Advertisement

Gazi Mustafa Kemal, Türk Medenî Kanununu çıkartmakla ülkesini batı devletleri düzeyine çıkartmış ve halkını yüzyıllardır ilkel kanunlarla yöneten bir anlayışa son verdirmiştir.


Leave A Reply