Türk Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Türk ne anlama gelir? Türk kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
“Ne mutlu Türk’üm diyene!” – Atatürk
2. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse
“Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” – M. E. Yurdakul
Türklerin yaşadığı toprak
Klasik Türk müziğinde bir küçük usul
Cezve ile kısık ateşte, şekerli orta veya sade olarak pişirilen kahve
Ülkemizde yetişen bir tür meşe (Quercus cerris)
Gürcistan’ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde yaşamış olan ancak İkinci Dünya Savaşı sonlarında Sovyetler Birliği’nin değişik bölgelerine sürülen Türkler, Mesket Türkleri
Ahıska Türkleri
özel, isim, tarih VI-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya’da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse, Köktürk
Genellikle VI-VIII. yüzyıllarda Orhun ve Yenisey bölgesindeki yazıtlarda kullanılan, Göktürklere özgü harfler
Türk yapımı, Türk yapısını andıran
“Yeşil bir odanın Türkkâri penceresi önünde durduk.” – Y. K. Beyatlı
Kırmızıbiber
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Türk soylu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan devletleri
Yumuşak, esnek ve dayanıklı bir sünger türü, ipek süngeri, türkkupası
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve Güney Azerbaycan’da (İran’da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse, Azeri
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1928’den sonra Arap harfleri yerine kullanılmaya başlanan harfler
Türkkıyması

Advertisement

Leave A Reply