Türk Ordusu Kıbrıs’ta

0
Advertisement

Türk ordusu Kıbrıs’a ne zaman ve neden girmiştir, nasıl sonuçlanmıştır? Türk ordusunun Kıbrıs Harekatı hakkında bilgi.

TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA

Üç asır boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı(93 Harbi)nda Osmanlıları destekleme karşılığında İngiltere’ye geçici olarak bırakılmıştır. Ancak İngiltere, I. Dünya Savaşı’nın başında bir oldu bittiye getirerek adayı işgal etmiştir. Kıbrıs İngiltere’nin idaresi altında iken adanın Yunanistan’a bağlanmasını amaçlayan ENOSİS (birleşme) çabalarını artırmış ve 1955’te EOKA adında bir örgüt kurdurmuştur. Ardından Kıbrıs, Zürih ve Londra garanti antlaşmaları gereğince 1960 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu garanti antlaşmalarına garantör olan devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’dir.

Fakat Kıbrıslı Rumlar antlaşmalara rağmen adanın tamamını Yunanistan’a bağlamak ve adadaki Türkleri yok etmek amacıyla faaliyetlerine devam ettiler. 25 Aralık 1963’de saldırıya geçen Rum güçleri çocuk, kadın, yaşlılarda dahil olmak üzere binlerce Türk soydaşımızı öldürdüler. Rumların Erenköy’e de saldırmaları üzerine, Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yaptılar. Panikleyen Rumlar saldırılarına son vermek zorunda kaldılar. Barışı sağlamak amacıyla adaya Birleşmiş Milletler Barış Gücü gönderildi. Mart 1963 tarihinden itibaren Kıbrıs’ta göreve başlayan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Türkleri Rumlara karşı koruyamamış ve katledilmelerine de seyirci kalmıştır.

Rumlar 15 Temmuz 1974’de, Yunan hükümeti tarafından desteklenen Rum Milli Muhafız Ordusu (RMM) ve EOKA örgütü ile Kıbrıs’ta darbe yaparak adayı Yunanistan’a bağlamak istedi. Bunun üzerine garantör devletlerden olan Türkiye 20 Temmuz 1974’de Kıbrıs’a havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başladı. 21 Temmuz’dan itibaren, Türk birlikleri Rum kuvvetlerine karşı tamamen üstünlük sağladı. Türkiye BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı ateşkes kararını 22 Temmuz 1974 saat 17.00’de kabul edip, uygulamaya koyduğunu ilan etti. Türkiye, Yunanistan ve ingiltere; Kıbrıs’ta barışı ve anayasal düzeni yeniden kurmak amacıyla 25 Temmuz’da Cenevre’de göreşmelere başladılar. Bu görüşmeler sonucunda Kıbrıs’ta ayrı iki otonom yönetiminin mevcut olduğu kabul edildi. 13 Şubat 1975’te adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983’de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruldu.

Advertisement

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN DÜNYA BARIŞINA KATKILARI

TARİHYERBULUNMA NEDENİ
1950KoreKuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması
1974KıbrısUluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanması
1992SomaliSomali’deki iç savaşın sivil insanların hayatını tehdit eder bir hal alması
1993Bosna-HersekBosna-Hersek halkının uğradığı haksızlıklar ve zulüm
1997ArnavutlukArnavutluk’taki iç karışıklık
1999KosovaKosova’da yaşanan krizin çatışmaya dönüşmesi
2001MakedonyaMakedonya’da yaşanan kargaşa ortamı
2002AfganistanAfganistan’daki karışıklıklar
2006LübnanLübnan’daki iç savaş
2006SudanBölgedeki şiddet ortamı


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?