Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur

0
Advertisement

Türk Tarih Kurumu ile ilgili bilgiler. Türk Tarih Kurumunun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu, ne zaman ve hangi amaçlar güdülerek kurulmuştur?

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur?

Türk tarihi, tarihin ilk çağlarına kadar dayanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu dönem üç bölüme ayrılmıştı. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Devrine kadar birinci bölüm, Tanzimat Devrinden Birinci Meşrutiyete kadar ikinci bölüm ve üçüncü bölüm olarak da Birinci Meşrutiyet’ten, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan bölümdür.

Avrupa’ya öğrenime giden Türk öğrencileri, orada ulus tarihinin Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi olmadığını saptadılar. Türkiye’ye dönüşlerinde Genel Bir Türk Tarihi üzerinde çalışmaya başladılar. Bu çalışmalar örgütlenmediği için ve devlet yardımı olmadığından, istenilen sonuçlara ulaşmadı. Çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar sürdü.

Gazi Mustafa Kemal, Bağımsızlık Savaşımızın ilk günlerinden başlayarak, Osmanlı Tarih görüşünü benimsemeden yeni bir Türk Tarihinin yazılması görüşünü savunuyordu. Türk ulusunun geçmişi, uygarlığı, insanlığa hizmetleri, Müslümanlığa yaptığı hizmetleri içine alan bir tarih yazılmamıştı. Ayrıca, Avrupa devletleriyle yapılan ilişkilerde Türkler kinci, sert, kaba bir ulus olarak tanımlanıyordu.

Bütün bunlardan başka, Türklerin yüzyıllardır üstünde yaşadıkları ve uygar yapıtlar yaptıkları topraklar üstünde bile, bazı Avrupa devletleri, tarihin tanıklığına başvurarak kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sonunda bu iddialar, Türk yurdunun bölünmesi için neden oldu.

Advertisement

Gazi Mustafa Kemal, 1928 yılında Türkiye’nin en eski halkı, Türkiye’de ilk uygarlıklar nasıl ve kimler tarafından kurulduğu, Dünya tarihinde Türklerin yeri, Türklerin İslam tarihindeki yeri gibi konuların incelenmesi için çalışmalar yaptırmaya başladı. Bunun için önce bir kütüphane kuruldu. Türkiye’de tarih yazan, tarihle uğraşan kimselere görevler verildi. Tercüme edilen kitaplar özetlendi. Bu çalışmalar Gazi Mustafa Kemal’e veriliyordu. 1930 yılında «Türk Tarihinin Ana Hatları» adı altında bir kitap yazıldı.

Yapılan çalışmaların, tarafsız, ve ilgili devletlere ait yazıların, o devlet tarafından kabulü koşulu vardı. Bu çalışmalar sonucu Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden oluşan bir tarih olmadığı görüşü ortaya çıktı. Ulusal tarihimiz gerçek yönünü kazanma olanağı buldu. 1931 yılı sonlarında Türk Tarihiyle ilgili olarak hazırlanan dört ciltlik genel tarih kitabı okullarda okutulmaya başlandı. 1932 yılında Ankara’da Türk Tarih Kongresi toplandı. Tarih profesörleri ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, Türk Tarihi’nin çok eskilere dayandığı ve uygarlıkta yaşıtı olan uluslardan çok üstün olduğu saptandı. Bu suretle Türklerin çok eskilere dayanan bir tarihleri olduğu, bu tarihle her zaman övünecekleri gerçeği ortaya çıktı. Gazi Mustafa Kemal, Türk Tarihini de Türklere kazandırdı.

TTK’nın Kuruluş Amaçları:

  • ***Türk tarihinin doğru kaynaklara ve belgelere dayanarak araştırılması ve gün ışığına çıkarılması
  • ***Türk tarihinin milliyetçilik esaslarına göre araştırılması
  • ***Türk milletine milli bilinç ve birlik duygusunu aşılamak
  • ***Avrupalıların Türk vatanı üzerindeki yalan yanlış iddialarını çürütmek
  • ***Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökeninin araştırılması


Leave A Reply