Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

0
Advertisement

Türk Tarih Kurumu ne amaçla ve ne zaman kurulmuştur? Türk Tarih Kurumu’nu kim kurdu, kuruluş amaçları ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi.

Türk Tarih Kurumunun Kuruluşu

Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

Cumhuriyet kurulduktan sonra üzerinde en çok durulan konulardan biri de Türk tarihi ile ilgili araştırmalardır. Atatürk, tarih konusuna özel bir önem vermiştir.

Cumhuriyete kadar Türk tarihi eksik ve yanlış öğretiliyordu. Okullarda öğretilen tarih İslâm tarihiydi. İslâmiyetten önceki tarih üzerinde durulmuyordu. Oysa Türkler, İslâmiyetten önce büyük devletler kurmuşlar, Ortaasya’da gelişen kültür ve uygarlığın öncülüğünü yapmışlardır.

Bir ulusun geleceğe güvenle bakması ve ilerlemesi için geçmişini, yani tarihini çok iyi bilmesi gerekir.

Advertisement

Bu amaçla 23 Nisan 1930 tarihinde «Türk Tarihi Tetkik Encümeni» kuruldu. Tarih bilginlerinden oluşan encümen (kurul), Türk tarihinin karanlık kalmış yönlerini araştırmaya başladı. Mustafa Kemal, çalışmalarla yakından ilgilendi. Kurumun adı, daha sonra «Türk Tarih Kurumu» olarak değiştirildi.

Türk Tarih Kurumu, çok başarılı işler yaptı. Okullar için tarih kitapları hazırladı. Anadolu’da eski uygarlıkları açığa çıkarmak için birçok kazılar yaptı. Sergiler açarak, kurultaylar düzenleyerek ulusal tarih bilincinin yayılmasını sağladı.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?