Türk ve Türklük İle İlgili Güzel Sözler

0

Türkler, Türklük ve Türk olmak ile ilgili çeşitli ünlü kişilerin tarih boyunca söyledikleri güzel sözler. Gurur duyduğumuz Türklük ile ilgili söylenmiş güzel sözler.

Türk ve Türklük İle İlgili Güzel Sözler

Türklük ile ilgili sözler
*** “Ne mutlu Türküm diyene.”
Atatürk

Advertisement

*** “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların egemenlikleri uzun sürecektir.
Türkler size dokunmadıkça siz de onlara sakın dokunmayınız.”
Hazreti Muhammed (s.a.v)

*** “Türkler öldürülebilir, lâkin mağlûp edilemezler.”
N. Bonapart

*** “Türkler — bir ırk ve millet olmak haysiyetiyle— yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.”
Lamartine

*** “Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız hücumlar ve pespaye iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, şüphe yok ki, körlerin hakikat-i eşyayı idrak etmediklerini düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu asil davranış, o zelil iftiralara ne beliğ bir cevap oluyor.”
Pierre Loti

Advertisement

*** “Türk kadınlarının en büyük süsü, Türk oluşlarıdır.”
Lady Mary Wortley Montagu

*** “Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan, aziz ve pek aziz… Lâkin Türkler de aziz ve çok aziz.”
Comte de Bonneval

*** “Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler, fakat kazanç getirirler. Bu yüksek millet, tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve fena günlerde dostundan ayrılmaz, böyle bir milletle elele vermek, yeryüzünde her güçlüğü yenmek için sonsuz bir kudret ve kabiliyet kazanmak demektir.”
Comeniüs

*** Kültigin Anıtından :
“Ey Türk, Oğuz Beyleri! İşitin!
Yukarıda mavi gök çökmezse,
Aşağıda yağız toprak delinmezse,
Senin dilini, Senin töre’ni, Kim bozabilir?..”
Orhun Kitabeleri


Leave A Reply