Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

0

Türkçede büyük harfler nerede ve nasıl kullanılır? Büyük harfle yazma kuralları ve örneklerle anlatımı, hakkında bilgi.

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI

Advertisement

Büyük harfler, aşağıda belirtilmiş olan yerlerde kullanılır:

a. Kişi adları: Tan, Emel, Aykut…

b. Soyadları: Tonguç, Önem …

Advertisement

c. Hayvanlara verilen adlar: Samur, Minnoş … ç. Ulus adları: Türk, Yunan, Arap …

d. Devlet ve ülke adları: Türkiye, Çin…

e. Kent, köy, sokak adları: Ankara, Londra, Şaşıfelek Çıkmazı …

f. Coğrafya ile ilgili kıta, bölge, ova, dağ, deniz, göl, akarsu, orman adları (Birden çok sözcükten oluşanlarda her sözcük büyük harfle başlatılır.) : Avrupa, Erciyes, Doğu Anadolu…

g. Kurum ve kuruluş adları (Birden çok sözcükten oluşup da ayrı yazılanlarda her sözcük büyük harfle başlatılır.): Türkiye Cumhuriyeti, Ankara Üniversitesi …

Advertisement

ğ. Yapı, kitap ve benzeri yapıt adları: Çankaya Köşkü, Kiralık Konak (roman), Fikir Hareketleri (dergi), Piyale (şiir kitabı)…

h. Dil adları: Türkçe, Frasızca…

ı. Din, mezhep, tarikat adlarından türemiş sözcükler: Müslümanlık, Budizm…

Yön adları özel adlardan önce gelirse büyük harfle, sonra gelirse küçük harfle başlar; bir yaşam tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde büyük harfle başlar: Ankara’nın doğusu, Batı medeniyeti

Profesör, Can Vurgun, Koca Yusuf, Yasemin Hanım…
Bu yazıların “ve, de, ile, ya, ya da, ki” bağlaçları ve “mi” eki küçük harfle yazılır: Kavimler Göçü, Anadolu’da, Mai ve Siyah, Tilki ile Tavşan
Linyit Yatakları…

Ancak, bu başlıkların bütün sözcükleri büyük harfle yazılırsa, yukarıdaki sözcükler de büyük harfle yazılır: TAVŞAN İLE KURBAĞA, MAİ VE SİYAH …

Akıncı, konuşmasını bitirdikten sonra bir üye, Başkan’ın görüşlerini eleştirdi.

Akrabalık bildiren sözcükler addan sonra gelirse küçük harfle başlar. Ayşe teyze, Kemal dayı

Bu sözcükler addan önce gelirse büyük harfle başlar. Dayı Kemal

Özel ada dâhil olmayan “gazete, dergi, tablo vb.” sözcükleri büyük harfle başlamaz.

Advertisement

Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi


Leave A Reply