Türkçülük Nedir?

0

Türkçülük ne demektir? Türkçülük akımının özellikleri ve amacı nedir? Türkçülük hakkında bilgi.

turkculugun-esaslariTürkçülük;Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik hareketleri, XIX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nde de etkili olmaya başladı. Öncelikle Balkanlarda yaşayan Hıristiyan azaınlıklar üzerinde, Avrupalı devletlerin kışkırtmalarını sonucunda etkili olan milliyetçilik hareketleri, Osmanlı siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu. Zamanla Osmanlı topraklarından ayrılan Balkan topraklarında kalan Müslüman Türklere karşı baskılar yapılması Türk milliyetçiliğinin siyasi alanda etkili olmaya başlamasına neden oldu.

Advertisement

Osmanlı ülkesinde milliyetçilik hareketlerinden en son etkilenen ulus Türkler olmuştur. Çünkü Türkler zaten genel anlamda devletin yöneticisi olarak algılandıkları için doğal olarak devlet politikalarını sahiplenmişlerdi. Bu nedenle devlet politikalarına genel anlamda ulusçuluk temeline dayalı bir tepki göstermemişlerdi.

Türkçülük fikrini savunan aydınlar, Türk toplumunun da kendi benliğine sahip çıkması amacıyla bilimsel çalışmalar başlattılar. Bağımsız bir bilim dalı olarak gelişen Türkoloji, Türkçülük hareketinin gelişmesini sağladı.

Türk tarihini ve uygarlığını araştırıp, dünyaya duyurmayı amaçlayan Türkçülük akımına göre; Osmanlı Devleti’ni ancak bu düşünce kurtarabilirdi.

Türkçülük düşüncesine göre; amaçları, dili, dini, soyu ve idealleri bir olan topluma dayanan devlet, kalıcı olabilirdi. Bu nedenle Türkçülük hareketi, ilk olarak ‘dilde Türkçülük’ parolasıyla ortaya çıktı. Bu düşünceyi savunanlar, bilim ve teknikte batının örnek alınması gerektiğini, ancak kültürel yapının korunmasının temel şart olduğunu belirtmişlerdir.

Advertisement

Ziya Gökalp ‘Türkçülüğün Esasları’ adlı eserinde bu görüşü bilimsel bir şekilde anlattı.

Türkçülük düşüncesi, Yeni Türk Devleti’nin kurulmasında ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesinin oluşmasında etkili oldu.


Leave A Reply