Türkiye’de Arkeoloji Araştırmaları

0

Türkiye’deki Arkeolojik kazıların tarihçesi. Anadoluda yapılan ilk kazılar ve kazıları yapan arkeologlar hakkında bilgi

Türkiye’de Arkeoloji Araştırmaları

Arkeoloji

Anadolu’da ilk arkeolojik kazıyı H. Schliemann Troya’da (Hisarlıktepe) yaptı (1870). Bilimsellikten çok uzak olan bu araştırmalar W. Dörpfeld’in de katılmasıyla 1893’e kadar sürdü. 19. yüzyılda Anadolu’da yapılan araştırmalarla Yunan ve Roma uygarlıkları hakkında önemli bilgiler edinildi. Almanlar, Bergama, Priene, Miletos ve Didyma’da, Avusturyalılar Ephesos, Amerikalılar Sard’da kazılar yaptılar. E. Chantre 1893-1894 arasında İç ve Güneydoğu Anadolu’da yaptığı araştırmalarla birçok Hitit eserini ortaya çıkardı. John Garstang, Sakçagözü kazılarıyla (1907 -1912) Hititlerin son dönemlerine ait bir sarayı buldu.

İstanbul Müzeleri’nden Makridi Bey ile H. Winckler, Boğazköy’de Hitit arşivini ortaya çıkardılar. H. Wolley Kargamış’ta, Von Luschan Zincirli’de yaptıkları araştırmalarla Anadolu arkeolojisinin çeşitli kesitlerini açığa çıkardılar. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan kazılar daha sistemlidir. Hrozny Kültepe’de (1925), V. D. Osten Alişar’da (1927-1932), K. Bittel Boğazköy’de (1931-1939) kazılar yaparak Hitit ve Frig arkeolojisini araştırdılar.

Osman Hamdi Bey’in çabalarıyla arkeolojik araştırmalar belirli bir sisteme oturtuldu.Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Bakanlığı adına H. Z. Koşay ve R. O. Arık’ın yaptığı Ahlatlıbel, Göllüdağ ve Karalar kazıları önemlidir.

Atatürk, Ankara’da Türk Tarih Kurumu (1931) ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ni (1936) kurdurdu. 1933’te İstanbul Üniversite si’ne bağlı olarak açılan Türk Arkeoloji Enstitüsü daha sonra Arkeoloji Bölümü’nü oluşturdu. Tüm bu kuruluşlar, Türkiye’de arkeoloji araştırmalarının hızlanmasını sağladı. Bu tarihten günümüze kadar yüzlerce kazı yapıldı ve Anadolu arkeolojisine daha geniş boyutlar kazandırıldı, günümüzde de kazandırılmaktadır.


Leave A Reply