Türkiye’de Başlıca Toprak Tipleri

0

Türkiye’de yer alan başlıca toprak tipleri nelerdir? Türkiye’de ki toprak tipleri ve bu toprakların bulunduğu bölgeler.

a) Taşınmış Topraklar: Yüksek yerlerden akarsular ve sel sularının aşındırarak taşıyıp biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Genellikle alüviyal topraklardır. Vadi tabanlarında, düzlüklerde ve deltalarda yer alırlar. Verimli topraklardır. (Çukurova, Çarşamba ovası gibi).

Advertisement

b) Yerli Topraklar:

1) Esmer Orman Toprakları: Yağışın bol olduğu kıyı kesimlerinde, karma ormanların bulunduğu yerlerde dağ yamaçlarında ve dağ eteklerinde yer alırlar. Yağışlarla yıkanmış olan bu topraklarda kil, kireç ve tuzlar derine sızmışlardır. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde görülürler.

2) Kırmızı Topraklar: Kalkerlerin çok bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesiminde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır. Terra-rossa adı verilir.

3) Humuslu-Karbonatlı Topraklar: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kalkerlerin bulunduğu yerlerde oluşurlar. Humus bakımından zengindir.

Advertisement

4) Kestane Renkli Topraklar: Az yağışlı iç bölgelerin toprağıdır. Iç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oluşmuşlardır. Boz topraklar da denir. Killi, marnlı topraklardır. Yağış azlığından organik maddelerce fakirdir. Dağ yamaçlarında, yassı tepelik ve yüksek düzlüklerde bulunur.

5) Tuzlu Topraklar: Alüviyal ovalarda, delta ve çukurlarda yer alan verimsiz topraklardır. (Tuz Gölü çevresi) Yıkanarak tuzdan temizlendiklerinde verimli olurlar.


Leave A Reply