Türkiye’de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri

0
Advertisement

Türkiye’de buzulların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir? Özellikleri, oluşum şekilleri, örnekler ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri hakkında bilgi.

Küçük ve Büyük Ağrı Dağları

TÜRKİYE’DE BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ

Dördüncü jeolojik devrin başındaki buzul dönemlerinde, Türkiye’nin de bazı yerleri buzullarla kaplanmıştır. Ancak buzullar Türkiye’de hiçbir dönemde 2200 metrenin altına inememiştir. Bu nedenle Türkiye’nin biçimlenmesinde buzulların etkisi çok sınırlı kalmıştır.

Buzul şekillerine

1. Doğu Anadolu’da Ağrı, Süphan, Buzul, Sat, Bingöl;

2. Akdeniz’de Aladağ, Bolkar, Sultan dağları, Beydağları;

Advertisement

3. Karadeniz’de Yalnızçam, Mescit, Kaçkar;

4. İç Anadolu’da Erciyes;

5. Marmara’da Uludağ üzerinde rastlanır.

Ağrı Dağı’nın tepesinde, Türkiye’nin en büyük takke buzulu vardır. Diğer dağlardaki buzullar daha çok sirk buzulu biçimindedir.

Türkiye’de görülen en yaygın buzul şekilleri sirkler, buzul vadileri ve morenlerdir.

Yukarıda belirttiğimiz dağların hemen hepsinde buzulların gömülmesi sonucu çok sayıda irili ufaklı sirkler ve sirk gölleri oluşmuştur.

Advertisement

Kuzey Anadolu Dağları’nın yüksek kesimlerinde, yüzeyi buzullar tarafından çizilmiş ve cilâlanmış kayalar pek çoktur.

Morenlere (buzultaşlara) ülkemizde pek rastlanmaz. Çünkü morenlerin çoğu akarsular tarafından taşınarak ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye Buzul Haritası

Buzullaşma ortalama 2500 m. ve üzerindeki dağlarda etkilidir.Bu dağlar Toroslar üzerinde Bey dağları, Bolkar, Aladağ ve Sultan dağlan. Doğu Karadeniz bölümünde Kaçkarlar, Giresun, Doğu Anadolu’da Ağrı, Süphan, Bingöl ve Hakkari (buzul) dağları. Batı Anadolu’da Uludağ’ın doruklarında buzul şekilleri bulunmaktadır. Türkiye’de en yaygın olan buzul şekilleri Sirkler ve Buzul vadileridir.


Leave A Reply