Türkiye’de İç Göçlerin Sebep ve Sonuçları

0
Advertisement

Türkiye’de iç göçlere neden olan faktörler, en çok göç alan ve veren iller, Türkiye’deki iç göçlerin sonuçları hakkında bilgi.

Türkiye’de İç Göçler

Türkiye’de iç göçler 1950 yılından itibaren artış göstermiştir. 1950 yılından sonra ulaşım ağının kırsal alanlara kadar ulaşması ve sanayinin gelişmelerine paralel olarak iç göçlerde artmıştır.

Türkiye’de iç göçlere neden olan faktörler:

*** Hızlı nüfus artışı
*** Tarım topraklarının miras yoluyla küçülmesi ve küçük tarım işletmelerinin halkın gereksinimini karşılayamaması
*** Doğal afetler (Deprem, heyelan, sel vb.)
*** Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması
*** Tarım gelirlerinin azalması
***İşsizlik
*** Kentlerde iş olanaklarının fazla olması
***Kentlerin sunduğu olanaklar (eğitim, sağlık vb.)
***iklimin elverişsizliği
***Bölgeler arası ekonomik farklılıklar

Advertisement

Türkiye’de göç, önemli ölçüde kırsal kesimlerden kentlere doğru devam etmektedir. En fazla göç, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin kırsal kesimlerinde olmaktadır.

En Çok Göç Alan İller

Türkiye’de en fazla göç alan iller; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman, Tekirdağ’dır.

En Çok Göç Veren İller

Advertisement

Erzurum, Kars, Kastamonu, Sivas, Artvin, Sinop, Tunceli, Bingöl, Kırşehir, Zonguldak, Çorum.

Göçün yoğun olarak yaşandığı kentlerde;

***Çarpık kentleşme (gece kondulaşma)

***Çevre kirliliği

Advertisement

***Konut sıkıntısı

***Alt ve üst yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

***işsizliğin artması

*** Kültür çatışması gibi sorunlar ortaya çıkar.

Advertisement

Kırsal alanlardan kentlere olan göçü önlemek için;

***Tarım sulama olanaklarını artırmak

***Küçük sanayi kollarını kırsal kesimlere kaydırmak

***Modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak

Advertisement

***Kırsal kesimdeki alt yapı sorunlarını çözmek

***Besi ve ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak gerekir.

Mevsimlik Göçler:

Türkiye’de özellikle yaz mevsiminde inşaat, turizm ve tarım sektöründe çalışmak için mevsimlik göçler yaşanmaktadır.

Advertisement

Yaz mevsiminde büyük kentlerde başlayan inşaat sektöründe çalışmak için özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal kesimlerin büyük kentlere birkaç aylığına göç yaşanmaktadır.

Pamuk, fındık, Zeytin ve tütün tarımının yoğun olduğu alanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden göçler yaşanmaktadır. Bunlara tarımsal mevsimlik göç denir.


Leave A Reply