Türkiye’de ki Madenler

0
Advertisement

Türkiye’deki madenler ile ilgili bilgiler. Yurdumuzda hangi madenler bulunmaktadır? Yurdumuzda hangi madenler nerede çıkmaktadır

Türkiye Maden haritası

Yurdumuz maden bakımından çok zengindir. Yalnız, eski devirlerde bu zenginlik yüzüstü bırakılmıştı. Cumhuriyetten sonra maden araştırmalarına büyük bir önem verildi. Bu arada, 1933’te «Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri» adında bir müessese kuruldu, 1935’te bu müessese, faaliyet alanı daha da genişletilerek, «Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü» (M.T.A.) adını aldı. Genel merkezi Ankara’da olan bu enstitü jeolojik ve jeofizik incelemeler yapar. Çalışmaları arasında Türkiye’nin jeolojik haritasını çıkarmıştır. M.T.A. şimdiye kadar çeşitli maden filizleri keşfetmiş, bunların işletilmesi işini çeşitli kurumlara devretmiştir.

Yurdumuzdaki başlıca madenler şunlardır:

Altın. — Anadolu’nun eskiden altın bakımından zengin olduğu, ancak cevherlerden çoğunun tükendiği bilinmektedir. I. Dünya Savaşı’ndan önce Bolkardağ bölgesinden yılda 6-13 ton arası altın elde edilirdi. Sonradan altın çıkarılması hemen hemen tamamen durmuştur. Buradaki simli kurşun madeninin her tonunda 2-13 gram altın bulunmaktadır. Günümüzde bir çok farklı noktada (Bergama Ovacık gibi) altın çıkartma işlemleri yeniden başlamıştır.

Bakır. — Yurdumuzun en önemli bakır madeni Ergani’dedir. Dünyanın en zengin madenlerinden olan Ergani Bakır Madeni 1.200 \displaystyle k{{m}^{2}}‘lik bir alanı kaplar. Buradaki bakır cevherinin 4-5.000.000 ton arasında olduğu sanılmaktadır Bu madenlerin M.Ö 2000 yıllarında Asurlular tarafından işletildiği tahmin ediliyor. Murgul Bakır Madeni’nin de çok zengin bir yatak olduğu anlatılmıştır

Advertisement

Civa Türkiye’nin birçok yerlerinde cıva madeni varsa da bunların en zengini İzmir körfezinin Karaburun yarımadasındaki cevherdir. Buradan yılda 500 kilo kadar civa elde edilir.

Demir
Yurdumuz demir madeni bakımından da zengindir. Birçok bölgelerde demir madenleri işletilmektedir.

Gümüş. — Anadolu’da eskiden beri varlığı bilinen bir madendir Keban ve Bolkardağ daki filizlerin bir tonundaki gümüş 500-800 gram arasındadır.

Krom Türkiye, pek değerli bir maden olan krom bakımından da zengindir. Dünyada krom cevheri bulunan ülkelerin en önemlileri arasındadır En çok krom yatağı bulunan illerimiz Antalya, Balıkesir, Hatay, Muğla. Elâzığ, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İçel’dir. 1848’de Bursa’da bulunan kromlarımız bugün bütün dünyaca tanınmıştır Bilinen yüzden fazla krom madenin den en önemlileri Eskişehir, Kütahya, Fethiye, Guleman’dakilerdir. Ergani bakır bölgesindeki Guleman yatakları 540 \displaystyle k{{m}^{2}}‘lik bir alanı kaplar, dünyanın en büyük krom madenidir. Buradaki cevher yerin üstündedir. Filizdeki krom oksit oranı %50’dir. Burada elde edilen cevher havai hatla Ergani istasyonuna taşınır.

Fethiye Köyceğiz, Marmaris bölgelerinde de zengin krom yatakları vardır. Fethiye’deki yatakların büyük kısmı yer altındadır. Bu bölgede Fethiye ve Antalya krom madenleri de önemli krom yataklarıdır. Bunların en büyük özelliği denize yakın oluşları, bu bakımdan sevk işlerinin kolaylığıdır.

Kütahya, Bursa yakınlarında da zengin krom yatakları vardır. Eskişehir bölgesindeki madenler orta değerdedir. Türkiye’de bir yılda çıkarılan kromun %57’si Guleman’dan elde edilir.

Magnezyum — Bu madenin cevheri olan magnezit en çok Eskişehir yakınlarında bulunur. Burada işletilen iki madenden yılda 1.000 ton kadar magnezit elde edilmektedir. Daha başka bölgelerimizde de magnezit bulunur

Advertisement

Manganez. — Çelik sanayiinin en önemli maddelerinden biri olan man ganez yurdumuzun birçok yerlerinde vardır Bilinen 300 manganez yeri M.T A. tarafından incelenmiş, bunların 150 kadarı çeşitli sınıflara ayrılmıştır En önemli manganez yataklarımız Afyon, Biga. Sapanca. Finike Fethiye ile Karadeniz kıyılarında Ereğli. Hopa bölgelerindedir. Manganez yataklarımızın verimi yüksek değildir. En zengin manganez cevheri Fethiye’dekidir

Volfram Türkiye volfram zenginliği bakımından Avustralya ve Çin’den sonra üçüncü gelir. Uludağ’da varlığı anlaşılan çok zengin volfram yatakları bulunmaktadır. Eskişehiri Kırşehir, Yozgat’ta da volfram yatakları vardır.

Borasit — Dünyada ilk olarak yurdumuzda keşfedilen borasit Bandır ma yakınlarında çıkarılmaktadır, Hattâ batıda buna Bandırma adından gelme «pandermit» de derler Borasit halen Bandırma-Balıkesir arasında Sultançayır madeninden elde edilmektedir.

Bor –
Bor madenlerinin tüm dünyadaki rezervin %50’sinden fazlası ülkemizde yer almaktadır. Özellikle Ege Bölgesinin iç kısımları Bor madeni açısından oldukça zengindir.


Leave A Reply