Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi

0
Advertisement

Türkiye’de madenciliğin tarihçesi, gelişim süreci nasıl olmuştur? Türkiye’de madencilik tarihi hakkında bilgi.

Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi

Anadolu’da madencilik faaliyetlerinin çok eski olduğu bilinmektedir. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde yapılan madencilik, Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet tarafından desteklenmiştir. 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürü, 1848 yılında Bursa’da krom bulunmuştur.

Cumhuriyet döneminde madencilikteki gelişmeler hızlanarak devam etmiştir. Devlet madenciliği geliştirmek için;

✓ 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nü (MTA) kurmuştur.

✓ 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurularak devlet adına petrol arama ve çıkarma faaliyetleri başlamıştır.

✓ 1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kurulmuş, taşkömürü ve linyit üretimi görevi Etibank’tan bu kuruluşa devredilmiştir.

Advertisement

✓ 1963 yılında enerji ve madencilik ile ilgili politikaları oluşturmak, uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur.

Günümüzde de kuruluşlar Türkiye’de yer altı kaynakları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Bunun yanında madencilik alanındaki çalışmalara özel sektör kuruluşları da katılmıştır.

TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN MADENLER HARİTALARI

TÜRKİYE’DE NEREDE HANGİ MADEN ÇIKARILIR, ÖZELLİKLERİ


Leave A Reply