Türkiye’de Nüfus Dağılımı

0
Advertisement

Türkiye’de Nüfus Dağılımı nasıldır? Türkiye’nin hangi bölgelerinde nüfus yoğun hangi bölgelerinde tenhadır? Nüfus dağılımı hakkında bilgi.

Türkiye’de Nüfus Dağılımı

Nüfus dağılışı; belirli bir yerdeki nüfusun seyrek ya da sık oluşunu ifade eder. Ülkemizde ortalama nüfus yoğunluğu 2007 verilerine göre kilometre kare başına 92’dir.

Nüfusumuz ülkemizin her yerine eşit dağılmamıştır. Bazı yerler kalabalık bazı yerlerse tenhadır. Bunun nedenleri şunlardır:

***İklim nüfus dağılımını etkiler. Sıcak ve yeterli yağış alan yerlerde nüfus daha yoğundur. Çünkü iklim insanların yerleşmelerine ve yaşamlarını sürdürmelerine daha uygundur. Ülkemizde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde nüfus diğer yerlere göre daha yoğundur.

***Yeryüzü şekilleri ve toprakların verimliliği nüfus yoğunluğunu etkiler. Dağlık alanlarda tarıma elverişli topraklar azdır. Bu nedenle buralarda nüfus tenhadır. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri, Yıldız Dağları, Toroslar gibi dağlık bölgeler nüfus açısından tenhadır. Toprakların verimli olduğu ovalarda nüfus fazladır. Ergene Ovası, Çukurova, Gediz Ovası, Çarşamba Ovası gibi.

Advertisement

***Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerden birisi de sanayi bölgeleridir. Çünkü buralarda iş olanakları fazladır. Sürekli olarak kırsal kesimlerden buralara göç edilmektedir. Sanayileşmenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi ülkemizin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgesidir.

***Ülkemizde turizmin geliştiği bölgelerde de nüfus kalabalıktır. Çünkü bu bölgelerde turizm insanlar için önemli bir ekonomik geçim kaynağıdır.

***Ulaşım koşullarının iyi olduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Ulaşım koşullarının iyi olduğu yerlerde ticaret, eğitim gibi faaliyetler gelişmiştir.

Kentlerimizin ve bölgelerimizin nüfus yoğunluğu farklıdır. Bazı kentlerimiz yoğun nüfusa sahipken bazı kentlerimiz de nüfus yoğunluğu çok düşüktür. Bazı bölgelerimizde elverişli koşullar, sanayinin ve turizmin gelişmiş olması gibi nedenlerle dolayı nüfus fazla iken, bu koşullara sahip olmayan coğrafi bölgelerimizde nüfus azdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde köy nüfusu şehir nüfusundan fazladır. Çünkü ülkemiz bir tarım ülkesidir. Sanayi gelişmemiştir. Bu yüzden nüfus tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal kesimde toplanmıştır.

Ülkemizde sanayinin gelişmesi ile birlikte nüfus yapısı da değişmeye başlamıştır. Kentsel nüfus artmış, kırsal nüfus azalmıştır.

Advertisement

Nüfus sayımları ile kentsel ve kırsal nüfus belirlendiği gibi, çalışan-çalışmayan nüfus, kadın-erkek nüfusu, nüfusun eğitim durumları ve düzeyleri de belirlenmektedir.

Ülkemizde Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler

***Sanayileşmenin yoğun olduğu yerler: Marmara, Ege bölgeleri, izmir, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, Adana, iskenderun gibi kentler.

***Tarıma elverişli olan ovalık alanlar: Ergene Ovası, Menderes Ovası, Gediz Ovası, Çukurova, Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, Iğdır Ovası, Adapazarı Ovası

***Maden işletmelerinin (yeraltı kaynaklarının) yoğun olduğu bölgeler: Zonguldak, Batman, Soma (Manisa)

***Ulaşımın elverişli olduğu yerler: İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır.

***Turizmin geliştiği yerler: Antalya, Alanya, Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Ayvalık, İstanbul vb.

Ülkemizde Nüfusun Tenha Olduğu Yerler

***Tuz Gölü ve çevresi

***Toroslar

***Teke ve Taşeli Platosu

***Artvin, Kars, Gümüşhane, Sinop, Tunceli, Kastamonu, Siirt, Hakkari gibi dağlık bölgelerde bulunan yerleşimler.

***Biga Yarımadası

Advertisement

***İç Batı Anadolu Eşiği

***Menteşe Dağlık Yöresi


Leave A Reply