Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus dağılışını etkileyen faktörlerin neler olduğu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin verilmiş olduğu yazımız.

Nüfus dağılışı, belirli bir yerdeki nüfusun, seyrek ya da sık olarak bulunması durumudur. Nüfus dağılışının bilinmesi ekonomik olduğu kadar sosyal araştırmalar ve sorunların çözümü açısından çok gereklidir.

Advertisement

Türkiye’de nüfusun dağılışındaki en çarpıcı özellik;

• Dağılışın dağınık ve düzensiz olması;

• Bölgeler arasında büyük farklar bulunmasıdır.

Öyle ki, kıyı ile iç kesimler arasında çok büyük bir fark oluşu hemen dikkati çeker. Bölgeler arasında olduğu gibi, bir bölgede de yöreler arasında büyük farklılıklar vardır.

Advertisement

Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılışını gösteren haritalar incelendiğinde nüfus dağılışı ile yer şekilleri ve iklim arasındaki ilişki hemen dikkati çeker.

Türkiye’de nüfus dağılışı üzerinde etkili olan önemli bir faktör yer şekilleri ve yükseltilerdir. Gerçekten de nüfus dağılışı haritasındaki nüfus boşlukları, dağlık alanlara rastlamaktadır. Yükseltinin fazla olduğu, aşırı engebeli ve eğimli alanlar çok az nüfuslanmıştır.

Nüfus dağılışında,

1. yağış,

2. yükseklik ve yer şekilleri dışında

• su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri,

Advertisement

• bitki örtüsü,

• savaşlar, göçler vb.

Birçok fizikî ve sosyal faktörün etkili olduğu söylenebilir.

Ancak, bir genelleme yapacak olursak bol yağışlı ve ılık kıyı bölgeleri ile sulak ve verimli ovaların sık nüfuslandığını söyleyebiliriz. Ayrıca sanayi merkezlerinin, nüfusun belli alanlarda toplanmasında çok büyük etkisi vardır.

Seyrek nüfuslu alanlar

• Dağların yüksek kısımları,

• Toprağın verimsiz, yağışın az olduğu alanlardır. Bunun sonucu olarak nüfusumuzun büyük bir bölümü kıyılarda ve kıyılara yakın yerlerde toplanmıştır.


Leave A Reply