Türkiye’de Ormancılık, Özellikleri ve Ormanların Dağılımı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Türkiye’de ormancılığın özellikleri nelerdir? Türkiye’deki ormanlar ve dağılışları, ormanlardan yararlanma nasıl olur, hakkında bilgi.

orman

Kaynak: pixabay.com

Türkiye’de Ormancılık

Ormanların bölgelere göre dağılımı, bölgelerin alanlarıyla orantılı değildir:

Orman Dağılımı

Tabloda görüldüğü gibi ormanlar yağışın fazla olduğu kıyı bölgelerinde daha çok yer kaplamaktadır. Ormanın alt sınırı kıyı bölgelerimizde düşüktür. Karadeniz’de deniz seviyesinden başlar. İç kesimlerde ise alt sınırı yüksektir. Ormanın üst sınırı da sıcaklık ve yağışla ilgili olarak her bölgede değişiktir.

Ormanlardan Yararlanma

a) Orman ürünlerinden yararlanma: Odun, direk, tomruk, kâğıt, çıra, ormanın asıl ürünleridir. Reçine, sığla yağı, kitre zamkı, defne yaprağı, çam kozalağı gibi ürünler ise önemli yan ürünlerdir.

b) Ormanlardan dolaylı yararlanma:

Advertisement
 • ✓ Erozyon kontrolünü sağlar.
 • ✓ Kıyıdaki kumulların iç kesimlere sokulmasını engeller.
 • ✓ Rüzgârın hızını keser.
 • ✓ Havaya oksijen verir.
 • ✓ Havaya nem verir.
 • ✓ Yabani hayvanların beslenme ve barınma alanlarıdır.

Türkiye’de son yıllarda yeşil kuşak projesiyle ağaçlandırma yapılmaktadır (Ankara gibi).

Ayrıca son yıllarda “enerji ormanları” da oluşturulmaktadır. Bu ormanlardan sadece yakacak odun elde edilir.

Ormanların Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler:
 • ✓ Orman yangınlarını ve kaçak kesimlerini önlemek
 • ✓ Yakıt olarak, odun yerine başka enerji kaynakları kullanmak
 • ✓ Kıl keçilerini ormanlardan uzak tutmak ve sayılarını azaltmak
 • ✓ Orman ıslah ve yetiştirme çalışmaları yapmak
 • ✓ Orman içi yollar açarak ulaşım ağı kurmak
 • ✓ Yerleşme yerleri kenarında ağaçlıklar oluşturmak
 • ✓ Gözetleme kuleleri ve yangın söndürme teşkilatı oluşturmak

Kaynak – 2

Türkiye yüz ölçümünün %26 kadarı ormanlarla kaplıdır. İklim ve yer şekilleri göz önüne alındığında orman alanlarının %35 olması gerekmektedir. Ancak eski bir yerleşim alanı olan Anadolu’da yıllarca orman tahribatı, orman alanlarının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca nüfusun da artması ile orman alanları, tarım, yerleşim alanları ve mera haline getirilmiştir. Orman alanlarımızın %80 kadarı kıyı bölgelerimizde toplanmıştır. Toplam orman alanlarının bölgelere göre dağılışında Karadeniz (%27) ve Akdeniz (%21) başta gelmektedir. Dağılışta en az payı olan bölgeler Güneydoğu Anadolu (%1) ile Doğu Anadolu Bölgesi (%7) dir.

Ülkemiz orman bakımından fakir, sayılır. Çünkü bir ülkenin orman yönünden zengin olması için yüzölçümünün 1/3 ünün ormanlarla kaplı olması gerekir. Aynca ormanların niteliği de çok önemlidir. Türkiye’deki %26 lık orman alanının ancak %20 kadarı iyi niteliklidir. (iri ve uzun gövdeli sık ağaçlar) Geri kalanı seyrek ve dağınık orman-fundalık karışımı veya çalılık niteliğindedir.

orman

Kaynak: pixabay.com

Ormanların Yararları:
 • * Yakacak ve kereste olarak kullanılır.
 • * Kağıt sanayiinde kullanılır.
 • * Toprak erozyonunu önler.
 • * Akarsu rejimlerini düzenler, sel tahribatını‎ önler.
 • * Çevre ikliminde olumlu etkisi vard‎ır.
 • * Turizm ve dinlenme alanları olarak önem ta‏‎şırlar.
 • * Avcı‎l‎ık, av hayvanları‎ ve orman ürünleri yönünden önemlidir.
Orman‎ların Korunması‎:
 1. Sistemli ve düzenli bir ağaçland‎ırma ile yeni orman alanlan yaratmak.
 2. Ormanları sistemli teknik ve ekonomik metotlara göre i‏letmek.
 3. Orman yolları‎n‎ı yaparak tüm ormanl‎ara ula‏şabilmek.
 4. Orman yangı‎nların‎ı azaltacak önlemleri almak.
 5. Orman köylerinde sosyal ve ekonomik yaş‏am‎ bu amaçlara göre düzenlemek.
 6. Yol boylar‎ın‎ı ağaçlandırmak, milli parkları‎n kurulması‎nı‎ sağlamak.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply