Türkiye’de Ormanların Dağılışı

0
Advertisement

Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı, haritası, Türkiye’de hangi bölgelerde ormanlar mevcut, kapladığı alan ve etkileyen faktörler.

Türkiye Orman Haritası

TÜRKİYE’DE ORMANLARIN COĞRAFİ DAĞILIŞI

Agaç topluluklarına her bölgemizde rastlanır. Ancak ağaçlar bazı yerlerde yoğun ormanlar biçiminde; bazı yerlerde ormanlardan arta kalmış koruluklar; bazı yerlerde de dağınık ağaçlar biçimindedir.

Bu dağılışta en önemli faktör, yağıştır. Türkiye’nin her yerinde sıcaklık, ağaç yetişmesine elverişli olduğundan, orman varlığında ana faktör yağış ve nemdir. Yağış miktarı ile orman varlığı arasındaki ilişki, çarpıcı bir biçimde kendini göstermektedir.

Advertisement

Orman dağılışında ikinci önemli faktör, insana ilişkin olanıdır. Orman tahripleri, tarla açmalar, yangınlar vb. insanla ilgili faktörler de orman dağılışında önemli rol oynar.

Türkiye’de orman varlığının en üst düzeyde olduğu yer, Doğu Karadeniz’den başlayıp Yıldız Dağları’na kadar devam eden kuzey kuşaktır. Orman varlığımızın dörtte birinin sadece Karadeniz Bölgesi’nde yer alması, buradaki ağaç zenginliğini açıkça göstermektedir.

Özellikle, Doğu Karadeniz Bölümü’nün ormancılık bakımından kendine has bir yeri vardır. Çünkü burada; kesilen ağaçlardan boşalan yerlerde; aynı nitelikte ağaçlar yetişebilmektedir. Başka bir deyişle burada, ormanın kendini yenileme gücü çok yüksektir. Oysa, diğer yerlerde durum böyle değildir.

Koruluk ve orman arazisinin bölgelere dağılışı:

Advertisement
Bölge Orman Alanı %
Karadeniz Bölgesi 25
Akdeniz Bölgesi 24
Ege bölgesi 17
Marmara Bölgesi 13
Doğu Anadolu Bölgesi 11
İç Anadolu Bölgesi 7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3

Orman alanlarının genişliği bakımından ikinci sırada Akdeniz Bölgesi yer alır.

Ege ve Marmara bölgelerinde tarım dışı alanlar genellikle ormanlarla kaplıdır. Orman alanlarının genişliği bakımından Ege Bölgesi Akdeniz’den sonra gelir.

Marmara Bölgesi’ndeki ormanlık alanlar da, genişlik bakımından Ege’dekine yakındır. Bu bölgelerimizde belli bir yüksekliğe kadar olan yerlerde de makiler bulunur.

Kıyılardan içerilere gidildikçe ormanlık alanların hızla azaldığı görülür. Orman örtüsündeki bu fakirlik, sadece iklimden kaynaklanmaz. Yüzyıllardan beri devam eden orman tahripleri ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin yetişmesine iklimin elverişli olmaması, bu durumun başlıca nedenidir.

Advertisement

İç bölgelerimizde başlıca orman alanları

• Konya’nın güney kesimi,
• Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya arası,
• Tunceli-Bingöl arası,
• Sarıkamış, Van Gölü’nün güneyi ve
• Güneydoğu Toroslar’ın yamaçlarıdır.


Leave A Reply