Türkiye’de Sigortacılık Tarihi

0

Sigortacılığın genel tarihi ile Türkiye’de ki sigortacılık ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

sigortaTarihte Sigortacılık

Advertisement

Sigortacılığın bir hayli eski tarihi vardır. Sigortacılık önceleri 1600 yıllarında İngiltere’de ortaya çıkmış, ilk sigortalar deniz kazalarına karşı yapılmıştı. Sigortanın en son şekilleri de çalışanların geleceğini sağlamak için, işsizliğe, hastalığa karşı yapılan sigortalardır. Ayrıca, bazı yerlerde ünlü bir balerinin bacaklarını, tanınmış bir keman virtüözünün ellerini, bazı yarış atı sahiplerinin çok değerli atlarının bacaklarını sigorta ettirdikleri de görülüyor.

Bir sigorta şirketi adına iş yerlerini, evleri dolaşarak sigorta yapan, yaptığı sigorta üzerinden aldığı yüzdelikle çalışan sigortacılar artık hemen hemen her yerde bulunmaktadır.

Türkiye’de Sigortacılık

Yurdumuzda sigortacılıkla ilgili ilk fetva 1864’te çıkarılmıştır. Bu yılda yayınlanan deniz ticaret kanununda yalnız deniz nakliyat sigortası konusunda hükümler bulunuyordu. 1870’te, İstanbul’da Beyoğlu’nda çıkan bir yangın sonucunda Şeyhülislâm Kapısı’ndan, sigortanın caiz olduğu hakkında bir fetva alınabilmiştir. Bundan iki yıl sonra da, üç İngiliz sigorta şirketi çalışmak üzere İstanbul’a gelebilmişlerdir. Daha sonra Fransız, İsviçre, Alman, Avusturya, Rus, İtalyan, Bulgar ve Romen sigorta şirketleri de kuruldu. Bu şirketler aralarında her hangi bir anlaşmaya varamadıkları, merkezlerinden gelen emirlere göre hareket ettikleri gibi her hangi bir anlaşmazlık karşısında da Londra mahkemelerine, ya da şirketlerin bağlı bulundukları ülkelerin adliyesine başvuruluyordu.

Advertisement

Osmanlı Bankası ile Tütün Rejisi ve Düyun-u Umumiye idarelerine bağlı bir sermayedarlar topluluğu tarafından 220.000 altın lira ile 1893’te kurulan Osmanlı Sigorta Şirketi ilk Türk sigorta şirketidir.

İstanbul’da sık sık yangın çıkması, araçla kasıtlı yangınlara da rastlanması, sigorta şirketlerini bir sendika halinde toplanmak zorunda bıraktı. Ayrıca, yangına karşı önemli tedbirler de alınıyordu. Bütün bunlar olurken, öte yandan, yabancı sermayeli sigorta şirketleri yerli sermayeyle birleşerek yeni yeni sigorta şirketleri açılıyordu. Bu arada, yerli sermayeyle açılan ilk Türk sigorta şirketi 1935’te kurulan Güven Sigorta Sosyetesi’dir. İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Türkiye sigortacılığı gelişmeye başlamış, 1942’de Doğan, iki yıl sonra da Halk sigorta şirketleri kurulmuştur. Bugün yurdumuzda çalışan yerli, yabancı sayısız sigorta şirketi vardır.


Leave A Reply