Türkiye’de Tarımın Gelişimi İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Türkiye’de tarımın gelişim süreci nasıldır? Türkiye’deki tarımın gelişiminin maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi.

Tarım

Türkiye’de Tarımın Gelişim Süreci

Türkiye’de 1920’li yıllarda ekonominin neredeyse tamamını tarımsal üretim oluşturuyordu. Tarım dışı etkinlikler yok denecek kadar azdı. Buna rağmen ülkemiz tarım alanında toplam üretim ve verimlilikte önemli bir varlık gösteremiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk genç cumhuriyetimiz için tarımın önemini “Milli ekonomimizin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz.” sözleriyle ifade etmiştir.

Bu dönemde tarımla ilgili şu hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır;

✓ Her çiftçi ailesinin çalışacağı ve geçineceği toprağa sahip olması

Advertisement

✓ Çiftçilerin bilgilendirilmesi

✓ Tarımın geleneksel yöntemlerden kurtarılıp, modernleştirilerek verimliliğin artırılması

Tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin kalkındırılması için:

✓ 1924 yılında tarım kredi birliklerinin kurulması kararlaştırılmıştır.

✓ 1925 yılında ise köylü için ağır bir ekonomik yük olan aşar vergisi kaldırılmıştır.

Advertisement

✓ 1926 yılında da tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmiştir. Ziraat Bankası vasıtasıyla çiftçilere kredi sağlanmıştır.

✓ Sonraki yıllarda tarımda sulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Su İşleri Teşkilatı, tarımsal verimliliğin arttırılması için Zirai Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

✓ Bu gelişmelerin yanı sıra devlet tarafından örnek çiftlikler kurulmuştur, Atatürk Orman Çiftliği bunun bir simgesi olmuştur.

✓ 1970’li yıllara gelindiğinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile kurulan barajlardan elektrik üretiminin yanı sıra sulama amaçlı olarak ta yararlanılmaya başlanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply