Türkiye’de Yerleşme Etmenleri Nelerdir?

0

yerleşme nedir ve yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye’de yerleşme etmenlerinin neler olduğunu maddeler halinde kısaca bilgi veren yazımız.

En geniş anlamıyla yerleşme;

Advertisement

• Fizikî çevre,

• insan ve insanın ürünlerinden oluşmuş

Sürekli ve sınırlı bir alandır.

insan, varlığını ve kültürel kimliğini yerleşme faaliyeti ile ortaya koyar. Bu bakımdan bir toplumun özelliklerini yansıtan en önemli faktör yerleşmedir. Çünkü her toplum; fiziki çevre ile olan ilişkileri sonucu ortaya çıkmış yerleşme biçimine uygun bir özellik kazanır.

Advertisement

Yerleşmeyi sınırlandıran başlıca

faktörler :

• Denizler

• Kutup Bölgeleri

• Yükselti

• Kuraklık

Advertisement

Türkiye’de Yerleşme Etmenleri

• Anadolu’nun tarihsel jeopolotik yapısı

• Büyük göç dalgaları

• İç ve dış savaşlar

• Salgın hastalıklar

• İç güvensizlik

• Çeşitli resmi uygulamalar

• Bazı hukuksal anlaşmazlıklar … vb. nedenlerle Türkiye’deki iç yerleşme düzeni şimdiki biçimini aldı.

Yurdumuzdaki yerleşme biçimi, esas olarak 16. yüzyıldan itibaren son birkaç yüzyıllık sürede şimdiki şeklini almıştır.

Yerleşme merkezlerimizin temel özellikleri

– Sayıları çok fazladır.

Advertisement

– Genellikle küçük ve az nüfusludurlar.

– Dağınık bir yapı gösterirler.

– Birçoğu elverişsiz yerlerde kurulmuştur.


Leave A Reply