Türkiye’de Yetiştirilen Sanayi Bitkileri Nelerdir? Nerede Yetişirler?

8
Advertisement

Türkiye’de hangi sanayi bitkileri, nerede yetişir? Türkiye’de Yetiştirilen Sanayi bitkilerinin özellikleri ve bölgeleri hakkında bilgi.

Türkiye’de Yetiştirilen Sanayi Bitkileri

Ülkemizin başlıca sanayi bitkileri tütün, pamuk ve şekerpancarıdır.

Tütün

Tarlada ekili halde tütün bitkisi

Tütün

Türkiye’nin iklimi ve toprak yapısı tütün üretimine çok elverişlidir. Bu nedenle, yurdumuz, dünyanın sayılı tütün üreticileri arasındadır.

Tütün, Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilir. Fakat kaliteli tütün yetişebilecek yörelerin devletçe saptanması ve tütünün buralarda yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir.

Türkiye, tütün üretiminin yarısından çoğu, Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilir. Manisa, tek başına Türkiye tütün üretiminin dörtte birini sağlar. Diğer üretici iller İzmir, Denizli, Muğla, Uşak ve Aydın’dır.

Türkiye’de tütün üretiminde ikinci sırayı Karadeniz Bölgesi alır. Bu bölgemizi Güneydoğu Anadolu, Marmara, Akdeniz ve Doğu Anadolu izler. İç Anadolu’da üretim yok denecek kadar azdır. Üretilen tütünün önemli bir bölümü ihraç edilmektedir.

Advertisement
pamuk

Kaynak : pixabay.com

Pamuk

Pamuk; yurdumuzda başta gelen sanayi ürünlerindendir. Sanayi bitkileri üretimine ayrılan toprakların yarısına yakınında pamuk üretilmektedir. Yurdumuzda pamuk, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği ve gerekli zamanlarda sulama imkânlarının bulunduğu yerlerde yetiştirilir. Türkiye, dünyanın sayılı pamuk üreticileri arasında yer alır.

Pamuk üretiminde Ege Bölgesi başta gelir. Üretimin yüzde kırktan fazlasını bu bölgemiz gerçekleştirir. Bölgedeki başlıca üretici iller Aydın, izmir ve Manisa’dır.

Akdeniz Bölgesi de, Türkiye pamuk üretiminin üçte birinden fazlasını gerçekleştirmektedir. Yalnızca Adana ve Hatay, Türkiye pamuk üretiminin dörtte birine yakınını sağlamaktadır. Öteki üretici iller Antalya, Kahramanmaraş ve İçel’dir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de pamuk üretimi önemli ölçüdedir.

Tarımsal ürün ihracatımızın yaklaşık beşte birini pamuk oluşturur.

şekerpancarı

Kaynak: pixabay.com

Şekerpancarı

Şekerpancarı, Karadeniz, Ege ve Marmara kıyıları ile Güneydoğu Anadolu hariç, hemen her yerde yetiştirilir.

Advertisement

Güneydogu’da şekerpancarı üretiminin azlığını su kaynaklarının kıt oluşuna bağlayabiliriz. Kıyılarda, şekerpancarı üretiminin yapılmaması ise, daha kârlı ürünlerin tercih edilmesiyle açıklanabilir.

Bu gün şekerpancarı üretimiyle Türkiye, dünyanın sayılı şeker üreticileri arasında yer almaktadır.

Şekerpancarı üretimi, şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresinde yapılmaktadır. Konya, Eskişehir, Tokat, Aksaray, Ankara, Yozgat, Kastamonu, Çorum ve Samsun üretimin en çok olduğu illerdir. Şekerpancarının yurdumuzun hemen her yerinde yetiştirilebilmesi, şeker fabrikalarının Türkiye’de yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.

Keten-Kenevir

Keten ve kenevirin liflerinden urgan ve halat yapılır. Tohumlarından da yag elde edilir.

Keten daha değerlidir. Çünkü bu bitkinin liflerinden iç çamaşırı, yazlık elbise, örtü, mendil vb. şeyler yapılır. Tohumlarından da bezir yağı elde edilir. Kenevir lifi bakımından Kastamonu, Urfa, Samsun, Çorum; tohum üretiminde ise Yozgat ve İzmir başta gelir. Taşköprü’de bir kenevir lifi işleme fabrikası vardır. Amasya, Kütahya ve Burdur’da da kenevir yetiştirilir.

Anason

Anason, baharatlı tohumları için yetiştirilir. Hamur işlerine çeşni vermek için kullanılır. Et ve sebze yemeklerine katılır. Yatıştırıcı özellikteki anason çayı birçok yerde yaygındır.

Yurdumuzda anason, daha çok rakı üretiminde kullanılır. Türkiye toplam anason üretiminin yandan çoğu Burdur ilinden sağlanır. Diğer üretici iller Denizli, Muğla ve Antalya’dır.


8 yorum

Leave A Reply