Türkiye’deki Platolar İsimleri ve Özellikleri (Haritadaki Gösterimi)

0

Türkiye’deki Platolar nelerdir? Türkiye’deki Platoların isimleri ve özellikleri, haritadaki yerlerinin gösterimi, hakkında bilgi.

Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksek düzlüklerdir. Ülkemizde platolar geniş yer kaplar. Bunun başlıca nedeni eski aşınım yüzeylerinin IV. Jeolojik zamanın başlarında toptan yükselmeye uğramasıdır. Bu nedenle ülkemizin ortalama yüksekliği fazladır.

Türkiye’de platoların en fazla olduğu bölge İç Anadolu’dur. İç Anadolu platolarının ortalama yüksekliği 1000 – 1500 m. arasındadır. Güney Doğu Anadolu’da 600 – 800 m., Doğu Anadolu’da 1800 – 2500 m., Marmara’da 200 – 300 m. civarındadır.

Türkiye'deki Platolar

Başlıca Platolarımız

  • İç Anadolu’da; Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok (Kızılırmak), Uzunyayla ve Yazılıkaya platoları.
  • Güney Doğu Anadoluda; Gaziantep ve Şanlıurfa platoları.
  • Doğu Anadolu’da; Erzurum – Kars ve Ardahan platoları,
  • Akdeniz’de; Taşeli platosu
  • Marmara’da; Çatalca – Kocaeli platosu
  • Orta Karadeniz’de Canik dağlan plato görünümlü hafif engebeli bir düzlüktür. Bunların dışında hemen her bölgede plato özelliği taşıyan araziler bulunur.

Türkiye Platolarının Genel Özellikleri

  • Ortalama yükseklikleri fazladır. (1000 m.’nin üzerindedir)
  • Büyük bir kısmında tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Erzurum-Kars platosunda yazların yağışlı olması, buna bağlı olarak çayır bitki örtüsünün yetişmesine ve büyükbaş hayvancılığın yapılmasına neden olmuştur. Bazı yüksek platolarda yaylacılık faaliyeti de yapılmaktadır.
  • Alçak platolar, ovalardan sonra nüfusun toplandığı yerleşim alanlarıdır. Yüksekliğin arttığı Doğu Anadolu platolarında iklimin sert olması, kalkerli arazinin yaygın olduğu Taşeli platosunda kalkerin çatlaklarından sızmanın fazla olmasından dolayı yüzey sularının azalması nüfusu azaltmıştır. Güneydoğu ve îç Anadolu bölgelerindeki platolarda akarsuların derin vadiler içerisinde akmasa içme suyu ve tarımda sulama suyu teminini zorlaştırmıştır. Bu nedenle daha çok kuru tarım tekniğiyle tahıl tarımı yapılır.

Leave A Reply