Türkiye’nin Bitki Örtüsü, Bitki Örtüsünü Dağılımı ve Çeşitliliği

0
Advertisement

Türkiye’nin bitki örtüsü çeşitliliği ile bitki örtüsü çeşitliliğine bağlı olarak özellikleri ve tanımlamaları, bitki örtüsünü etkileyen faktörler.

YURDUMUZUN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Ülkemizin doğal bitki örtüsü, her bölgenin iklimine göre değişik özellikler gösterir. Başlıca bitki örtüleri şunlardır: Makiler, bozkırlar, çayırlar, ormanlar. Çalılarla, ağaççıklarla örtülü yerlere «maki» denir. «Bozkır» ise ağaçsız, susuz ovadır.

Yurdumuzun ormanları topraklarımızın ancak °% 14’ünü kaplar. En sık ormanlar bol yağışlı Karadeniz Bölgesi’nde bulunur. Ondan sonra da, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi gelir.

ORMANLAR

Yurdumuzdaki ormanlar coğrafya bölgelerine göre altıya ayrılır:

  • KARADENİZ ORMANLARI. — Bu bölgedeki ormanların %67’si koru, %33’ü baltalıktır. Bölgenin doğu kesiminde ladin, köknar, çam, kayın, meşe, gürgen, kızılağaç ormanları vardır. Batı kesiminde ise, daha çok yapraklı ağaçlara rastlanır: Kayın, meşe, gürgen, kestane, ıhlamur, dişbudak gibi. Bu bölgede ormanlar deniz kıyısından başlayarak, 2.000 m. yüksekliklere kadar çıkar.
  • MARMARA ORMANLARI.— %56’sı koru, %44’ü baltalıktır. Bu bölgede yetişen belli-başlı ağaçlar şunlardır: Meşe, kayın, kestane, gürgen, akçaağaç, karaağaç, çam, köknar, ardıç.
  • EGE ORMANLARI. — %69’u koru, %31’i baltalıktır. Yapraklılardan en çok meşe ile çeşitlerine rastlanır. Az miktarda kayın, kestane de bulunur. Sığla ağacı bu bölgeye özgü bir ağaçtır.
  • AKDENİZ ORMANLARI.— % 77’si koru, %23’ü baltalıktır. Bu bölgede en çok çam, sedir, köknar, ardıç, meşe türlerine rastlanır. Az miktarda kavak, kayın, kızılağaç da vardır. Bu bölgede yetişen çok değerli bir ağaç da katran-ağacı (sedir)dir. Akdeniz Bölgesi ormanları 500-600 m. den başlayarak, 2.200 m.’ye kadar yükselirler.
  • DOĞU ANADOLU ORMANLARI.— %28’i koru, %72’si baltalıktır. Bu bölgede daha çok yapraklılara rastlanır. En çok meşe türü vardır.
  • ORTA ANADOLU ORMANLARI. — %48’i koru, %52’si baltalıktır. Bu bölgenin bellibaşlı ağaçlan çam’la ardıç’ tır.
makilik

Kaynak: commons.wikimedia.org

MAKİLER

Kuraklığa uymuş, sert yapraklı bitkilerdir. Her mevsimde yeşilliklerini koruyabilirler. Başlıca maki türleri şunlardır: Yeşil meşe, pırlar meşesi, kocayemiş, defne, mersin, yabani zeytin, keçiboynuzu, karaçalı.

Advertisement
BOZKIRLAR

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde ağaçlıklar çok» yer tutarsa da, iç kesimlerde başta gelen bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu bozkırlarında en çok yavşanotu adı verilen otlara rastlanır. Dağ yamaçlarına doğru da, dikenli geven’ ler görülür. İç Anadolu Bölgesi’nden başka, Güneydoğu Anadolu düzlüklerinde, Doğu Anadolu’nun çukur ovalarında, Ergene havzasında da bozkırlar vardır,

ÇAYIRLAR

Yaz sonuna kadar yeşilliklerini sürdüren geniş alanlardır. Yurdumuzda çayırlar en çok Doğu Anadolu yaylalarında, özellikle de Ardahan-Kars yaylalarında bulunur.

YABAN HAYVANLARI

Yurdumuzda yabani olarak yaşayan hayvanlar çok çeşitlidir. Bunlar ormanlık, dağlık bölgelerde, bozkırlarda yaşarlar. Yabani hayvanlardan en çok çakal, tavşan, kurt, ayı, tilki, sansar bulunur. Toroslar’da, pek ender olarak, pars da görülür. Tilki ile sansar kürkleri için avlanırlar.

Tarıma zararlı yabani hayvanların başında, yaban domuzu ile tarla faresi, bir de çekirge gelir. Yaban domuzlarıyla sürekli savaşılmaktadır. Çekirgelerde bazı dönemlerde Afrika’dan ülkemize doğru göç ederler ve öyle büyük sürüler halinde gelirler ki tarlalarda hiçbir şey bırakmadan yollarına devam ederler.

Ayrıca, birçok kuş türleri de vardır. Bunlardan bir kısmı kışı Suriye’de, Mısır’da, Doğu Afrika’da geçirir, ilkbaharda gene yurdumuza dönerler.

Advertisement


Leave A Reply