Türkiye’nin Bölgeleri Nelerdir? Türkiye’de Kaç Bölge Vardır? Özellikleri

0
Advertisement

Türkiye kaç bölgeden oluşur? Türkiye’nin bölgeleri nelerdir, isimleri, haritaları, coğrafi konumları ve özellikleri hakkında bilgi.

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye’nin Bölgeleri

Türkiye 7 adet bölgeden meydana gelmektedir. Bu bölgeler; Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Karadeniz Bölgesi Harita

KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge ismini komşusu olan Karadeniz’den alır. Doğuda Gürcistan sınırından batıda Sakarya Irmağı’nın ağız kesiminin doğusuna kadar uzanır. Güney sınırı ise Kuzey Anadolu Dağlarının en içteki sıralarının eteklerinden geçer.

 1. Karadeniz Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Karadeniz Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Karadeniz Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Karadeniz Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

Marmara Bölgesi Bölümleri Haritası

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Denizi’nin çevresini içine alan bölgedir. Türkiye’nin kuzeybatı köşesinde yer alır. Türkiye’nin Avrupa’ya bağlanan kapısı konumundadır. Avrupa kıtasında yer alan topraklarımızın tamamı olan Trakya Yarımadası ile Anadolu Yarımadası’nın kuzeybatı uç noktaları Marmara Bölgesi sınırları içinde yer alır. Anadolu Yarımadasındaki komşu bölgelerle olan sınırını Kaz Dağı’ndan başlayarak Balıkesir Ovası’nın güneyi, Uludağ’ın güney etekleri, Adapazarı Ovası’nın doğusu çizer. Gökçeada ve Bozcaada toprakları da Marmara Bölgesi sınırları içindedir.

Bölge yüzölçüm olarak Güneydoğu Anadolu’dan sonraki en küçük bölgemizdir. Türkiye yüzölçümünün % 8,5’ine sahiptir. Ancak bulunduğu konum itibariyle Türkiye’nin en gelişmiş ve en yoğun nüfuslu bölgesidir.

Advertisement
 1. Marmara Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Marmara Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Marmara Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Marmara Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Marmara Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

Ege Bölgesi Bölümleri Haritası

EGE BÖLGESİ

Anadolu Yarımadası’nın batısında, İç Anadolu düzlükleri ile Ege Denizi arasında yer alan bir bölgedir. Dışarıda Afyon’un doğusundaki Emir Dağları ve Kütahya’nın doğusundaki Türkmen Dağları sınır oluşturur. Akdeniz Bölgesi sınırını Batı Toros Dağları çizer. Bölgenin, kuzeyde Kaz Dağı, güneyde Köyceğiz Gölü’nün batısı uç noktalarıdır. Türkiye yüzölçümünün % 10’una sahiptir.

 1. Ege Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Ege Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Ege Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Ege Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

Akdeniz Bölgesi Haritası

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge, ismini güneyindeki Akdeniz’den alır. Bölgenin batı sınırını (Ege Bölgesi sınırı) Köyceğiz Gölü’nün batısından Sultan Dağları’nın kuzeyine çizilecek hat oluşturur. Kuzeydeki İç Anadolu ile olan sınırı ise Sultan Dağlarından Binboğa Dağları’na kadar uzanır, Batı ve Orta Toros Dağları’nın kuzey eteklerinden geçer. Bölgenin doğu ve kuzeydoğu sınırı ise Güneydoğu Anadolu düzlükleri ile Afşin – Elbistan ovalarından geçmektedir. Bölge Türkiye yüzölçümünün % 15’ine sahiptir.

 1. Akdeniz Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Akdeniz Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Akdeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Akdeniz Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge, Anadolu’nun orta kısmında yer alır. Bu konumu sebebiyle “Orta Anadolu” da denir. İç Anadolu Bölgesi’nin yüzölçümü 1.512.000 km2 olup, bu alan Türkiye topraklarının % 20’sini kaplar. Doğu Anadolu’dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur.

 1. İç Anadolu Bölgesi Yer Şekilleri
 2. İç Anadolu Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. İç Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. İç Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi Haritası

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye’nin doğusunda 164.000 km2’lik bir alanla Türkiye yüzölçümünün % 21’ini kaplamaktadır. Tüm coğrafi bölgelerimiz arasında yüzölçümü büyüklüğü bakımından 1. sırada yer alır. Kuzey-güney yönünde en geniş alan kaplayan bölgemizdir (enlem farkı en fazla).

 1. Doğu Anadolu Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Doğu Anadolu Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Doğu Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haritası

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge, Türkiye’nin güneydoğu kesimini oluşturur. Bu bölge, kuzeyde Güneydoğu Toroslar’ın güney etekleri ile güneyde Suriye ve Irak sınırları arasında bulunur. Batıda Kahramanmaraş’ın doğusu ile Gaziantep Platosu’nun batısından geçen sınır, bölgeyi Akdeniz Bölgesi’nden ayırır.

Türkiye yüzölçümünün % 7,5’ini kaplayarak, bölgeler arasında en küçük yüzölçüme sahip bölgedir.

Advertisement
 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yer Şekilleri
 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus Yapısı ve Yerleşme
 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler
 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölümleri ve Özellikleri


Leave A Reply