Türkiye’nin Ekosistem Çeşitleri

0
Advertisement

Türkiye’nin ekosistem çeşitleri, çeşitliliği nasıldır? Orman, step, sulak alan, deniz, dağ ekosistemleri hakkında bilgi.

Türkiyenin Ekosistem Çeşitliliği

1- Orman Ekosistemleri:

Akdeniz ve Karadeniz ormanlarında kozalaklı veya yaprak döken birçok ağaç türü bulunur. Çam, göknar, meşe, kayın, akçaağaç ve gürgen bunlardan bazılarıdır. Bu alanlar bitki çeşitliliğine paralel olarak hayvan türleri açısından da oldukça zengindir. Tilki, çakal, dağ keçisi, yaban domuzu, geyik, ayı, şah kartalı, esmer akbaba ve baykuş gibi hayvanlar orman ekosistemlerini doğal habitat olarak kullanır.

2- Step Ekosistemleri:

Otsu bitkilerin oluşturduğu doğal çayırlık alanlara step denir. Ülkemizin yaklaşık olarak %28’i steplerden oluşur. Daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizdeki bu alanlarda yetişen türlerin bazıları tarım, sağlık ve endüstri alanları için hammadde sağlar. Bu alanlarda yaşayan birçok bitki ve hayvan türleri vardır. Özellikle endemik bitkilerin bir çoğu steplerde bulunur.

Advertisement

3- Sulak Alan Ekosistemleri:

En basit tanımı ile sulak alan sucul bitkileri destekleyen, su ile kaplı alanlardır. Durgun ya da akıntılı farklı derinlikteki sular, doğal veya yapay sular, tuzlu veya tatlı sular, sazlık ve bataklıklar sulak alan ekosistemleridir. Tropikal bölgelerden sonra tür çeşitliliğinin en fazla olduğu ekosistemlerdir. Bu alanlar başta su kuşları olmak üzere birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizde Tuz Gölü, Van Gölü, Kızılırmak, Fırat, Seyhan gibi büyük ırmaklar ile irili ufaklı bir çok baraj gölü sulak alanlardır.

4- Deniz ve Kıyı Ekosistemleri:

Denizlerle kaplı olan ekosistemlerdir. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege gibi deniz ekosistemleri bulunur. Balık çeşitleri bakımından oldukça zengin sistemlerdir.

Advertisement

5- Dağ Ekosistemleri:

Ülkemizin birçok bölgesinde farklı özellikteki dağ ekosistemleri bulunur. Dağların konumu ve yükseklik farklılıkları biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerdir.


Leave A Reply