Türkiye’nin Sınır Komşuları

0
Advertisement

Türkiye Cumhuriyeti tam 8 ülke ile sınır komşusudur. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistandır.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir devlet olduğundan, İran sınırından başka bütün sınırları yenidir.

Doğudaki İran sınırı 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş, o zamandan beri değiştirilmemiştir. Uzunluğu 470 km.’dir.

Türk-İran sınırının kuzeyinde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile sınırlarımız vardır ve bu sınırlarda dönemin bu toprakların sahibi Sovyetler Birliği ile 1921’de Moskova ve Kars antlaşmaları ile çizilmiştir. 590 km. uzunluğunda olan bu sınır, Çoruh nehrinin Karadeniz’e döküldüğü yerin biraz güneyinden başlar. Bir ara Arpa Çayı, daha sonra da Aras nehri boyunca giderek İran sınırına kavuşur.

Türkiye haritası

Güneyde bir yandan Irak’la, bir yandan da Suriye ile komşu bulunuyoruz. 378 km. uzunluğundaki Türk-Irak sınırı güneydoğuda Türk-İran sınırının sona erdiği yer olan Kelşim Gediği’nden başlar, Dicle nehrine kadar uzanır. Bu sınır 1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında Ankara Antlaşması ile çizilmiştir.

Advertisement

Siyasi sınırlarımız arasında en uzunu Türkiye-Suriye sınırıdır (789 km). Bu sınır, ilk önce 1921’de bu toprakları elinde tutan Fransa ile yaptığımız Ankara Antlaşması ile çizildi. Daha sonra birtakım değişikliklere uğradı, 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılması ile bugünkü şeklini aldı. Dicle nehrinin topraklarımızdan çıktığı yerden başlar, Hatay’da Güvercinkaya yakınlarında son bulur.

Yurdumuzun Avrupa komşuları ile olan sınırları, yukarıda adı geçen sınırların hepsinden daha kısadır. Türk-Yunan sınırı 204 km, Türk – Bulgar sınırı 200 km.’dir. Yunanistan’la olan sınırımız Meriç ırmağı boyunca gider. Meriç’in sağ kıyısında kalan Karaağaç istasyonu Türkiye’ye aittir. Türk-Bulgar sınırı Edirne’nin batısından başlayarak Rezve Deresi’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar uzanır.

Böylece, Türkiye’nin komşuları ile olan sınırlarının toplamı 2.631 km.’yi bulur.


Leave A Reply