Türkler Neden Göç Ettiler

0

Türkler hangi sebeplerden dolayı göç etmişlerdir? Türklerin başlıca göçleri hangi tarihlerde ve nerelere olmuştur?

Türkler’in anayurdu Orta Asya’nın iklimi zamanla değişti; çetin kuraklıklar başladı; iç denizler, ırmaklar kurudu. Yaşama, geçinme koşulları günden güne zorlaşıyordu. Bu arada, Türk boyları da gitgide çoğalmış, anayurda sığmaz olmuştu. İklim de değişince, yeni yurtlar aramak üzere, başka ülkelere göç etmeye başladılar. Türkler’in bu göçleri çok eski çağlarda başlamış, dalga dalga, yüzyıllar boyunca sürüp gitmiştir.

Advertisement

Başlıca Türk göçleri şunlardır:

M.Ö. 3500-3000 yıllarında: Bu tarihte, Türkler anayurttan Güneybatı İran’a, Mezopotamya’ya göç ettiler; Sümer, Elam yurtlarında yerleştiler.

M.Ö. 2000-1500: Bugünkü Moğolistan’a, Kuzey Çin’e göç ettiler. Buralarda Hun İmparatorluğu’nu, Göktürk ve Uygur devletlerini kurdular.

M.Ö. 1000-500: Bu tarihte Batı Türkleri Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara göç ettiler. Bunlar, sonradan Bulgarlar adını almışlardır.

Advertisement

M.S. IV. – V. yüzyıllarda: Türk boyları anayurt üzerinden Batı Avrupa’ya kadar ilerlediler. Avrupa Hunları dediğimiz Hunlar bunlardır. Ak Hunlar adındaki bir Türk boyu da Doğu îç Asya’dan Kuzey Hindistan’a, Afganistan’a göç etti.

VI. yüzyılda: Bir Türk boyu olan A-varlar da Orta Avrupa’ya kadar ilerlediler. Gene aynı yüzyılda, Sabırlar adındaki bir Türk boyu Hazar Denizi kuzeyinden Kafkaslar’a göç etti.

IX. – X. yüzyıllarda: Uzlar, Peçenek-ler, Kumanlar, Kıpçaklar adındaki Türk boyları Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlara, buradan da Balkanlar’a yayıldılar.

XI. yüzyılda: En önemli Türk boylarından olan Oğuzlar, Türkistan üzerinden, Yakın Doğu’ya göç ettiler. Oradan da, Suriye’ye, Mısır’a, Anadolu’ya, Balkanlar’a, Kıbrıs’a, Kuzey Afrika’ya geçtiler.

XIII. yüzyılda: Kalaçlar’la daha başka Türk boyları, Kuzey Hindistan’a geçerek, burada Delhi Türk Devleti’ni kurdular. Gene aynı yüzyılda, Kıpçaklar da, Karadeniz kuzeyindeki Kıpçak Eli’nden Mısır’a göç ederek, burada Memlûklar Devleti’ni kurdular.

XIV. yüzyılda: Oğuz Türkleri’nden olan Akkoyunlular’la Karakoyunlular, îran’a, Doğu Anadolu’ya göç ettiler.

Advertisement

XVI. yüzyılda: Birtakım Türk boyları da, Kuzey Hindistan’a geçerek, burada Hint-Türk tmparatorluğu’nu kurdular.

Göçler sonucunda, yeni yeni uygarlık merkezleri kuruldu. Türkler gittikleri yerlere bilgilerini, kültürlerini, buluşlarını da götürüyorlardı. Yerleştikleri yerlerin ahalisiyle karışıp kaynaştılar, onlara kendi uygarlıklarını aşıladılar. Her yerde yeni yeni şehirler kuruldu, büyük topluluklar meydana geldi. Göçler sayesinde, Türk uygarlığı bütün dünyaya yayıldı.


Leave A Reply